Recerca, Formació, Anàlisi i Desenvolupament Global

Zulfiqar Bhutta: "La salut no es pot abordar exclusivament des del sector sanitari"

El Dr. Bhutta imparteix la setena ‘Global Health Lecture' sobre els assoliments i reptes entorn de la salut materna i infantil

08.07.2015

El Dr. Zulfiqar A. Bhutta, director del Centre de Salut Materno-Infantil de la Universitat Aga Khan i professor de l‘Hospital for Sick Children' de Torontó, va impartir el passat 3 de juliol la setena ‘Global Health Lecture' en el CaixaForum de Barcelona, amb ocasió de la clausura de la primera edició del taller "Safe Mothers and Newborns". En la seva conferència, el Dr. Bhutta va parlar sobre els principals assoliments i tasques pendents al voltant de la salut materna i infantil i va subratllar la necessitat de concentrar els esforços en la supervivència neonatal, en disminuir les desigualtats entre i dins dels països, i en convertir la salut de l'adolescent en una prioritat. 

En una clara anàlisi sobre els objectius del mil·lenni 4 i 5, enfocats a disminuir la mortalitat infantil i materna, el Dr. Bhutta va reconèixer que s'han aconseguit progressos sense precedents gràcies a iniciatives concretes i a objectius quantificables però va citar una sèrie de qüestions que queden per resoldre: un major enfocament en equitat i drets humans, incloure malalties no transmissibles i aconseguir estratègies més coordinades. Va subratllar que, malgrat una disminució de 50% en la mortalitat de nens menors de 5 anys, les morts neonatals no han disminuït de la mateixa manera i representen gairebé la meitat de les morts infantils. També va apuntar que la mortalitat entre els adolescents (9 de cada 10 adolescents viuen en països de mitjans o baixos recursos) no ha disminuït i que està principalment associada amb la violència (els nens) i la salut reproductiva (les nenes). 

De cara al futur, l'expert va recalcar la importància d'aconseguir una major igualtat i de fer arribar els progressos als més pobres i vulnerables. Va assenyalar que la recerca per si sola no canvia el món sinó que es requereixen intervencions concretes com aquelles que permetin oferir una atenció integrada a dones i nens i aconseguir l'objectiu de menys de 20 morts per cada 1.000 naixements, fixat per 2030. 

Referint-se als objectius del desenvolupament sostenible, el Dr. Bhutta va afirmar que no es pot abordar la salut exclusivament des del sector sanitari sinó que és necessari prendre en compte els determinants socials de la salut, i va donar com a exemple els efectes de la malnutrició de les mares sobre la salut dels fills. Segons l'expert, les prioritats pel futur han d'incloure la salut dels adolescents, el paper de la nutrició en la salut, i el desenvolupament de la primera infància. El Dr. Bhutta va concloure que els problemes de salut global només es podran resoldre canviant la manera de pensar. 

Les ‘Global Health Lectures' són una sèrie de conferències organitzades per l'aliança ISGlobal en que experts mundials debaten sobre diferents temàtiques de salut global. El Dr. Bhutta té una àmplia i reconeguda trajectòria en l'àrea de salut materno-infantil, és un dels set membres del grup d'experts establert en 2011 per la Secretaria General de les Nacions Unides per avaluar el progrés global en els objectius del mil·lenni sobre salut materna i infantil, i va ser recentment nomenat representant de les organitzacions acadèmiques en el consell directiu de l'Aliança Global per a la Vacunació (GAVI).

Mès informaciò

Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva