Anàlisi i Desenvolupament Global

Com aconseguir que la recerca i desenvolupament de medicaments respongui a les necessitats de salut pública?

ISGlobal participa en un debat sobre la innovació i accés a medicaments, organitzat per la Open Society Foundations i la Universitat de Essex

28.10.2015

Aquest 27 i 28 d'octubre, la Open Society Foundations i la Universitat de Essex van organitzar a Nova York una reunió intitulada "Repensant l'economia darrere del model d'innovació: aconseguir una I&D basada en necessitats i amb un màxim impacte en salut". A la reunió van assistir Gonzalo *Fanjul, director d'anàlisi i Joan Bigorra, director adjunt d'estratègia i innovació, tots dos d'ISGlobal; així com representants d'altres institucions acadèmiques com la Universitat de Paris i la Harvard Medical School, i d'organitzacions internacionals com MSF i la Initiative for Medicines Access and Knowledge (I-*MAK). 

La recent crisi de l'ébola va acabar de posar en evidència les grans deficiències de l'actual sistema d'innovació en medicaments: la majoria dels medicaments que surten avui dia al mercat no representen veritables avanços terapèutics, mentre que necessitats mèdiques fonamentals (com a malalties infeccioses emergents o resistències antimicrobianas) segueixen sense resoldre. A més, el problema de medicaments inaccessibles per a certes poblacions ja no només afecta als països de baixos recursos, sinó també als països rics. 
 

Un dels principals problemes associats al model actual radica que el concepte de "ben públic" no determina ni la velocitat ni l'orientació de la innovació mèdica. Durant els dos dies de la reunió, els experts reunits van debatre els arguments econòmics, els incentius i els aspectes científics que ajudaran a definir, mesurar i premiar la innovació que tingui el màxim impacte sobre la salut, així com el paper del sector privat i públic en aquest procés. 

La redefinició del model d'innovació i accés a medicaments és un repte en el qual ISGlobal està activament treballant. Així, recentment s'ha creat un grup de treball sobre el tema que inclou a experts en diferents àmbits que van des de la recerca científica al dret regulatori, i que cerca utilitzar l'experiència de la institució en la generació de coneixement científic i la seva translació a accions concretes, per posicionar-se com a "intermediari objectiu" al debat entorn de la innovació. Aquest grup, entre altres activitats, assessorarà al Comitè de direcció i a la resta de la institució en temes relacionats amb la política d'innovació i accés a medicaments, i establirà una agenda de treball per definir un posicionament intern i extern en aquests temes. En la mateixa línia, ISGlobal participa en la campanya "No és sa", amb l'objectiu de sol·licitar la transparència dels fons públics destinats a la recerca i compra de medicaments, així com promoure un debat públic i polític informat sobre el model actual de R+D i el seu impacte en l'accés als medicaments i en la sostenibilitat del sistema de salut.