Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

Com han afrontat la pandèmia de COVID-19 les agències de cooperació internacional de les comunitats autònomes espanyoles?

ISGlobal publica un document que reflexiona sobre la manera en què la cooperació descentralitzada pot redefinir el seu paper en el sector de la salut

27.12.2022

La pandèmia de COVID-19 ha marcat un punt d'inflexió en la manera en què percebem els desafiaments sanitaris del nostre temps i responem a ells. Com la resta del sistema d'ajuda internacional, les agències autonòmiques i locals de cooperació s'han vist obligades a jugar un paper diferent del qual se'ls havia demanat en el passat. La donació de recursos a projectes continua tenint un paper clau, però el rol de l'ajuda en la transferència de coneixement i d'experiència institucional, així com la col·laboració coordinada amb iniciatives internacionals creades en resposta a la COVID-19, ha canviat els termes d'aquesta discussió.

Ara és el moment de construir sobre aquesta experiència. La cooperació autonòmica té l'oportunitat de formar part dels qui lideren la transició de les cooperacions espanyola i europea cap a un nou model que faci d'ella un camp d'innovació de polítiques, aliances i eines.

Coincidint amb el Dia internacional de la preparació davant les epidèmies, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) publica, juntament amb l'Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el DesarrolloElankidetza (Agència Basca de Cooperació per al Desenvolupament), la sèrie "Els desafiaments de la cooperació internacional en la resposta a Covid". Es tracta de quatre publicacions que plantegen una reflexió entorn de la forma en què la cooperació al desenvolupament de les comunitats autònomes pot redefinir el seu paper en el sector de la salut i realitzar contribucions de valor afegit a la salut global.

Les tres primeres parts d'aquesta sèrie aborden de manera específica tres àmbits concrets de cooperació: immunització, enfortiment dels sistemes de salut i sistemes de prevenció, i resposta davant les noves emergències sanitàries. En cadascun d'ells identifica els desafiaments, repassa les respostes donades en el context de la pandèmia i planteja àrees específiques per a les intervencions de les Comunitats Autònomes.

 

La quarta i última part de la sèrie presenta les conclusions d'aquest exercici i constata diverses qüestions importants, entre les quals cal destacar tres:

  • La revitalització que ha experimentat la cooperació en el sector salut arran de la pandèmia, si bé existeix el risc que noves crisis i emergències com les que s'han succeït al llarg de 2022 restin vigor a aquest impuls.
  • La importància de l'enfortiment dels sistemes de salut i la seva resiliència com a pedra angular dels grans desafiaments globals en l'àmbit de la salut, com l'avanç cap a la Cobertura Sanitària Universal que fixa l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3; o la millora de la capacitat de resposta davant futures emergències sanitàries.
  • Els avanços importants en la coordinació entre les àrees de cooperació i salut de les comunitats autònomes, si bé de forma molt diferent a causa de la seva heterogeneïtat.

A partir de tot això es proposen una sèrie d'accions que permetin aprofundir en aquesta redefinició del paper de la cooperació autonòmica en el sector salut. El moment de transformació del sistema de cooperació espanyola planteja una oportunitat fonamental per a això i es continuarà treballant entorn d'aquestes accions en els pròxims mesos.

 

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR AL DOCUMENT COMPLET (en castellà) (1,3 MB)