Asset Publisher

Research

Contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i primers anys de vida, miRNAs i salut infantil

A child walking beside his father
Photo: Anete Lusina / Pexels
Duration
21/05/2009 - 20/05/2021
Coordinator
Jordi Sunyer
Funded by
Fundació Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

S’estima que el 85% de la població mundial viu en zones urbanes on els nivells de contaminació atmosfèrica es troben per sobre dels límits establerts per l’Organització Mundial de la Salut. La contaminació atmosfèrica s’ha associat a efectes adversos en el sistema cardiovascular, cerebrovascular, pulmonar, immunològic, així com a baix pes al néixer i naixements prematurs. Els mecanismes moleculars responsables d’aquests efectes són poc coneguts, però s’ha proposat que els miRNAs, que regulen l’expressió gènica i estan implicats en nombrosos processos biològics i patofisiològics, poden estar-hi involucrats.

Objectiu

L’objectiu del projecte és estudiar l’associació de la contaminació atmosfèrica, mesurada en diferents períodes crítics del desenvolupament, amb l’expressió de miRNAs i fenotips clínics en població infantil. La proposta està emmarcada dins de dos estudis ja existents de cohorts de naixement: Human Early Life Exposome (HELIX) amb dades de 6 països europeus (N=1300) i Barcelona Life Study Cohort (BISC) iniciada a l’octubre del 2018 (N=1200).

A HELIX estudiarem l’associació de la contaminació atmosfèrica mesurada durant l’embaràs i la infància, amb els nivells de miRNAs sanguinis mesurats als 8 anys, i la seva relació amb fenotips clínics (obesitat, pressió sanguínia, funció pulmonar i problemes neuroconductuals).

D’altra banda, la cohort BISC, única pel que fa a la caracterització de la contaminació atmosfèrica, ja que aquesta a diferència d’altres estudis determina nivells d’exposició personals durant l’embaràs. A BISC recollirem mostres de sang de cordó i de placenta en les condicions adients per la conservació de RNA i així analitzar miRNAs en el futur.

Finançament total

30.000 €

Our Team

Coordinador

Equip ISGlobal

Other projects

See Past Projects

MCC-Spain

Population based multicasecontrol study on common tumours in Spain

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort of COVID-19 in Spain: social dynamics, mental health and inequalities

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

INTERCAMBIO

Interventions to promote mental and physical health in changing working environments due to climate change, sustainable work practices, and in green jobs

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water