ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Maria Foraster: Com el soroll urbà perjudica la nostra salut

Maria Foraster, investigadora d'ISGlobal i especialista en soroll i salut, explica com la contaminació acústica a la ciudad afecta l'estat de salut de la ciutadania. El vídeo s'integra en l'informe digital "5 claus per a ciutats més saludables" –les #CiutatsQueVolem–, on s'evidencia la importància de realitzar una millor planificació urbana per tal de reduir l'impacte negatiu del soroll.