Recerca - El nostre equip

Llistat de personal

  • Clara Menéndez
    Clara Menéndez Research Professor, Directora de la Iniciativa i del Programa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva
  • Denise Naniche
    Denise Naniche Research Professor, Co-Directora del Programa Infeccions Víriques y Bacterianes