Recerca - El nostre equip

Llistat de personal

  • Jordi Vila
    Jordi Vila Research Professor, Director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes i del programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes