ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Coalició Global de la Malaltia de Chagas

Web del projecte: http://wwww.coalicionchagas.org

Iniciatives: Chagas

Programes de recerca: Chagas

Iniciatives: Chagas

Programes de recerca: Chagas

La Coalició Global de la Malaltia de Chagas és una aliança d'actors que conjuminen esforços amb l'objectiu d'impulsar l'accés a diagnòstic i tractament dels pacients de Chagas, així com d'estimular la innovació en noves eines per combatre la malaltia.

Malgrat que és recomanat tractar a les persones afectades per la malaltia de Chagas, únicament l'1% d'elles accedeix a tractament. És per això, que és urgent mobilitzar-se per aconseguir un increment en l'accés, i la Coalició juga un rol catalitzador per aconseguir-ho.

Actualment formada pels seus cinc membres fundadors, ISGlobal, DNDi, Fundación Mundo Sano, CEADES i Sabin Vaccine Institute, la Coalició aspira a incorporar més actors que vulguin unir-se a aquesta aliança contra el Chagas. En aquest sentit, recentment s'han incorporat el "Center of Excellence for Chagas Disease" del Olive View-UCLA Medical Center i la xarxa Nhepacha.

Més informació

Declaració de la Coalición Global de la Malaltia de Chagas