1. Per què ens cal el teu ajut?

Per poder continuar millorant els resultats de la nostra feina, transformar la millor ciència en les millors accions i avançar cap a l'equitat en salut per a totes les persones, és molt important per a nosaltres comptar amb la col·laboració d'empreses i fundacions que comparteixin els nostres objectius i que desitgin donar suport a la nostra missió: promoure la igualtat en salut com una de les prioritats de l'agenda global

Vivim en un món globalitzat, en què les malalties ja no coneixen fronteres. La globalització de les pautes de mobilitat de la població és avui un factor determinant en la propagació de malalties infeccioses, i això les converteix en un problema de salut global que ens afecta a totes i tots. Els brots cíclics de virus com l'ebola o el zika, o la possible reaparició de la malària a Europa, són la prova més evident que aquesta realitat és present i afecta directament al nostre entorn més pròxim. A més, l'acció humana sobre el medi ambient, agent del canvi climàtic, i del disseny i la forma de vida de les ciutats (en què ja viu més del 55% de la humanitat), té també un impacte negatiu sobre la salut, fet que afecta tant als països de renda alta com als països de rendes mitjana i baixa.

Aquesta nova tessitura ens brinda el repte d'entendre i tractar la salut com una qüestió que transcendeix l'àmbit purament local, i que cal encarar des d'una visió més global: la salut global és un problema de totes les persones i, per tant, la solució requereix la col·laboració de totes i tots. D'aquesta reflexió, neix el concepte de salut planetària, que defensa que la salut de l'espècie humana està directament lligada a la del nostre planeta, i posa en relleu la importància de mantenir els ecosistemes del nostre planeta en el millor estat possible si volem avançar cap a models de societat conformats per individus saludables. Cada vegada més, hem de veure la salut humana i la del planeta com una mateixa salut.

Lluitar contra els problemes de salut a nivell global és una manera d'actuar també en últim terme contra la pobresa i les desigualtats predominants en les àrees més subdesenvolupades del món, però també en àrees desenvolupades, on la polarització socioeconòmica està cada vegada més present. En aquest marc les Nacions Unides van aprovar el 2016 els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Entre aquests, es remarca la importància de garantir una vida saludable i promoure el benestar de persones de totes les edats (ODS3), reduir la desigualtat entre els països (ODS 10), construir ciutats més inclusives, segures, resilients i sostenibles (ODS 11) i adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes (ODS 13). Els objectius aquí exposats es troben, així, plenament alineats amb l'agenda global de desenvolupament.

Per tot això, a ISGlobal afrontem el repte d'equilibrar la balança de les diferències en salut, que afecten greument grans grups de població a gairebé tots els punts del planeta, amb la voluntat d'encarar sempre problemes concrets des d'una perspectiva global.

Per a això, enfoquem la salut des dels seus vessants epidemiològic (és a dir, promovent el control de les malalties infeccioses o transmissibles) i ambiental (relacionat amb tots els aspectes en què l'acció de l'ésser humà impacta en l'estat del medi ambient).

Pots trobar més informació sobre la nostra feina en aquest enllaç