Quins són els beneficis per a la teva empresa / fundació?

3. Quins són els beneficis per a la teva empresa / fundació?

Més enllà de contribuir a l'impacte directe de l'activitat d’ISGlobal, d'ajudar a transformar la millor ciència en les millors accions i de promoure la millora de l'estat de salut de la població a nivell global, col·laborar amb nosaltres també t'aporta un conjunt d'avantatges en termes de reputació, reconeixement públic, participació i visibilitat, i compliment dels teus objectius de Responsabilitat Social Corporativa

  • Reputació: el compromís de la teva empresa o fundació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible contribuirà a que es posicioni com una organització responsable que assumeix els seus compromisos globals.
  • Reconeixement i influència: donarem visibilitat a la teva col·laboració entre els actors dels països on treballem.
  • Participació i visibilitat: com a entitat col·laboradora d’ISGlobal, rebràs informació puntual i personalitzada sobre el desenvolupament, els resultats i l'impacte dels projectes en què col·labores, perquè puguis comunicar-ho als teus públics (clients, treballadors, proveïdors o altres).
  • Responsabilitat Social Corporativa: col·laborar amb ISGlobal pot ser una manera de complir amb el programa de RSC de la teva empresa i d’aconseguir, a més, un alt impacte.
  • Beneficis fiscals: Cal remarcar que la teva empresa té dret a deduir-se fiscalment la quota íntegra de l'impost de societats i el 35% de l'aportació realitzada. En cas que les donacions hagin estat d’un import igual o superior durant un període de 3 anys, l'empresa pot deduir-se fins a un 40% de l'aportació, amb el límit del 10% de la base imposable. Cada any, a l'abril, rebràs el certificat fiscal corresponent a les teves aportacions.