Equip ISGlobal

Llistat de personal

  • Gonzalo Vicente
  • Jordi Vila
    Jordi Vila Research Professor, Director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes i del programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes
  • Rafael Vilasanjuan
    Rafael Vilasanjuan Director d'Anàlisi i Desenvolupament Global