Publicador de continguts

Recerca, Eliminació de la malària

Una eina prometedora per mesurar anticossos contra la malària

L'assaig quantitatiu de “arrays” en suspensió desenvolupat per un equip d’ISGlobal podria simplificar estudis seroepidemiológics i el desenvolupament de vacunes

03.07.2018
Foto: Pau Fabregat

És possible mesurar anticossos dirigits contra múltiples proteïnes (o antígens) de Plasmodium falciparum gràcies a una tècnica senzilla, precisa i reproduïble que requereix quantitats molt petites de sang. En una sèrie d'articles recentment publicats, un equip d’ISGlobal – centro impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”- descriu el desenvolupament i optimització de ‘assajos quantitatius de ‘arrays en suspensió’ (qSAT) que podrien ajudar a mesurar anticossos naturals o induïts per vacunes contra la malària i altres paràsits.  

La producció d'anticossos contra el paràsit P. falciparum és fonamental per controlar o fins i tot prevenir la malària.  No obstant això, es coneix poc sobre el tipus i especificitat dels anticossos protectors, així com la seva funció. Això es complica encara més pel fet que el paràsit expressa més de 5.000 proteïnes. 

Un grup liderat per Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal, ha desenvolupat nous protocols per mesurar anticossos contra múltiples antígens de P. falciparum en una sola reacció i a partir de petites quantitats de sang. La tecnologia qSAT usada consisteix a acoblar petites micro esferes a diferents antígens del paràsit i provar si són reconegudes per mostres de sang d'individus exposats (o no) a la malària. Els autors primer van mostrar que l'assaig és capaç de detectar diferents tipus i classes d'anticossos dirigits contra múltiples antígens de P. falciparum, de manera altament sensible i específica. Seguidament van mostrar que el senzill assaig multiplex és altament reproduïble no solament entre experiments, però també entre operadors i laboratoris. A continuació van identificar les condicions que han de ser optimitzades per reduir al màxim la variabilitat entre assajos. Finalment, van usar l'assaig per caracteritzar de manera més completa la ‘mescla’ de plasma humà anti-malària que usa l'OMS com a reactiu de referència. Van mostrar que el plasma estàndard conté nivells baixos d'anticossos contra la proteïna CSP (l'antigen contingut en la vacuna RTS,S), la qual cosa suggereix que els sèrums de referència hauran d'adaptar-se segons el tipus de resposta estudiada.

Aquests protocols simples i reproduïbles ens permetran analitzar detalladament els anticossos generats de manera natural o després de vacunació contra un ampli panell d'antígens de P. falciparum, i trobar així marcadors de protecció”, explica Dobaño. “A més, es tracta d'una tècnica molt versàtil que es pot adaptar per estudiar respostes a altres antígens d'altres microbis o vacunes. Actualment estem col·laborant amb diversos laboratoris fora del camp de la malària”, afegeix.

Referèncias:

Vidal M, Aguilar R, Campo JJ, Dobaño C. Development of quantitative suspension array assays for six immunoglobulin isotypes and subclasses to multiple Plasmodium falciparum antigens. J Immunol Methods. 2018 Apr;455:41-54. doi: 10.1016/j.jim.2018.01.009.

Ubillos I, Campo JJ, Jiménez A, Dobaño C. Development of a high-throughput flexible quantitative suspension array assay for IgG against multiple Plasmodium falciparum antigens. Malar J. 2018 May 29;17(1):216. doi: 10.1186/s12936-018-2365-7.

Ubillos I, Jiménez A, Vidal M, et al. Optimization of incubation conditions of Plasmodium falciparum antibody multiplex assays to measure IgG, IgG1-4, IgM and IgE using standard and customized reference pools for sero-epidemiological and vaccine studies. Malar J. 2018 Jun 1;17(1):219. doi: 10.1186/s12936-018-2369-3.

Ubillos I, Aguilar R, Sanz H, et al. Analysis of factors affecting the variability of a quantitative suspension bead array assay measuring IgG to multiple Plasmodium antigens. PLoS One. 2018.