Publicador de continguts

Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global, Planificació urbana, medi ambient i salut

L’ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats europees podria evitar fins a 10.000 morts prematures

Un estudi publicat a 'Preventive Medicine' associa la longitud de la xarxa de vies ciclistes amb el tipus de transport escollit i els beneficis per a la salut

15.01.2018

Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", destaca que l'ampliació de les xarxes de carrils bici a les ciutats podria aportar beneficis considerables per a la salut i l'economia.

L'estudi -que forma part del Projecte PASTA (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches) finançat per la Unió Europea- analitza les dades de 167 ciutats europees i suggereix que la longitud de la xarxa de vies ciclistes està associada al tipus de transport escollit, ja que es pot augmentar la selecció de la bicicleta com a mitjà de transport fins el 24,7% del total dels desplaçaments. Així, amb més carrils bici, una de cada quatre persones escolliria la bicicleta com a mitjà per desplaçar-se diàriament. L'anàlisi, publicada a Preventive Medicine, estima que si a totes les ciutats estudiades la bicicleta s’utilitzés en el 24,7% dels desplaçaments, es podrien evitar més de 10.000 morts prematures a l'any.

"Aquest és el primer estudi que avalua les associacions potencials entre la longitud de la xarxa de carrils bici, el tipus de transport seleccionat i els impactes associats a la salut a les ciutats europees", afirma Natalie Mueller, investigadora d'ISGlobal i primera autora de la publicació. L'avaluació de l'impacte en la salut va mostrar que canviar a la bicicleta com a mitjà de transport és beneficiós per a la salut a causa de l'augment associat d'activitat física, i "els beneficis contraresten els efectes perjudicials de la contaminació de l'aire i els accidents de trànsit", afegeix Mueller.

En les diferents estimacions que van fer els investigadors, els beneficis més grans per a la salut es van basar en el fet que les ciutats disposessin de carrils bici a tots els carrers. En aquest cas, Londres podria evitar fins 1.210 morts prematures a l'any, seguida de Roma (433 morts prematures a l'any) i Barcelona (248 morts prematures a l'any). Només amb un increment del 10% en la infraestructura ciclista, també s'augmentaria significativament l'ús de bicicleta i s'evitarien 21 morts prematures a Roma, 18 a Londres i 16 a Barcelona.

Els investigadors també van dur a terme una anàlisi econòmica per comparar el cost de l'ampliació de les xarxes de vies ciclistes amb els beneficis econòmics estimats de la mortalitat prematura evitable. Els resultats mostren que la millor relació cost-benefici s'aconseguiria amb un augment del 10% a la xarxa de vies ciclistes, en què la ràtio de benefici per euro gastat seria de fins a 70 a 1 en el cas de Roma, 62-1 a Zuric i 35 a 1 en Barcelona.

"La xarxa de carrils bici hauria de ser una prioritat en les agendes dels governs municipals que tenen la responsabilitat local directa per proporcionar 'opcions saludables' a la seva ciutadania", reflexiona Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal i últim autor de l'estudi. Especialment, les ciutats on l'elecció de la bicicleta és menor (com Roma, Barcelona i Londres) tenen un gran potencial d'augmentar el seu ús només si incrementen la xarxa de vies ciclistes. "Només per un augment del 10% en la longitud de la xarxa ciclista, que considerem una mesura assequible per als ajuntaments, estimem uns beneficis considerables per a la salut i l'economia", afegeix Nieuwenhuijsen.

"Un cop més, hem vist que treure les persones dels cotxes produeix grans beneficis per a la salut. Una combinació de mesures que facin que el cotxe resulti poc atractiu i polítiques centrades en convertir el transport públic i la bicicleta en mitjans més atractius seria el més adequat per millorar la salut i el benestar a les ciutats europees ", conclou la investigadora Natalie Mueller.

Referència

Natalie Mueller, David Rojas-Rueda, Maëlle Salmon, David Martinez, Albert Ambros, Christian Brand, Audrey de Nazelle, Evi Dons, Mailin Gaupp-Berghausen, Regine Gerike, Thomas Götschi, Francesco Iacorossi, Luc Int Panis, Sonja Kahlmeier, Elisabeth Raser, Mark Nieuwenhuijsen, on behalf of the PASTA consortium. Health impact assessment of cycling network expansions in European cities. Preventive Medicine, January 2018, doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.12.011