Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'exposició a la contaminació atmosfèrica durant l'embaràs també perjudica la capacitat d'atenció en la infància

Un nou estudi d'ISGlobal destaca els efectes negatius de l’NO2 en l'etapa prenatal, especialment en nenes

03.08.2017
Foto: Arteida MjESHTRI - Unsplash

L'exposició ambiental al diòxid de nitrogen (NO2) durant l'embaràs i, en menor mesura, després del naixement, s'associa amb una reducció de la capacitat d'atenció en nens i nenes de 4 i 5 anys. Són les conclusions d'un nou estudi d'ISGlobal, centre impulsat per l'Obra Social "la Caixa", que remarca, de nou, els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica sobre la salut, especialment en la infància.

L’NO2 és un contaminant que respirem a les ciutats, principalment a causa del trànsit motoritzat. L'exposició prenatal i postnatal a la contaminació de l'aire s'ha relacionat amb un menor desenvolupament cognitiu en la infància, però molt pocs estudis han avaluat la seva associació amb la capacitat d'atenció.

El Projecte INMA-Infància i Medi Ambient ha avaluat la capacitat d'atenció a prop de 1.300 nens i nenes de cohorts de naixement de València, Sabadell, Astúries i Guipúscoa, des del període prenatal fins als 4-5 anys d'edat, entre els anys 2003 i 2008. Es van realitzar estimacions dels nivells de NO2 prenatal i postnatal en els domicilis dels i les participants, i la funció de l'atenció es va mesurar mitjançant la prova de rendiment continu Kiddie-Conners (K-CPT).

La recerca, publicada a la revista Environment International, va observar que l'exposició al contaminant NO2 durant l'embaràs i, també, en menor mesura, durant l'etapa postnatal, es relacionava amb un retard de fins gairebé dos mesos en el desenvolupament de la capacitat d'atenció en els nens i nenes estudiats. Aquestes associacions no van variar notablement entre regions, i es van observar principalment en les nenes.

Els resultats van en línia d'un recent estudi del projecte BREATHE, coordinat per ISGlobal, que apuntava que l'exposició a nivells diaris de NO2 i carboni elemental (o carboni negre), dos dels contaminants associats al trànsit, produïen també una disminució en la capacitat d'atenció infantil. En aquesta ocasió, els nens i nenes eren d'edats més elevades - entre 6 i 12 anys-, no s'estudiava l'etapa prenatal i els nivells de contaminació es mesuraven en les pròpies escoles, i no en els domicilis.

Alexis Sentís, primer autor de l'estudi i investigador d’ISGlobal, destaca que "aquest treball mostra que la contaminació atmosfèrica podria arribar a tenir efectes negatius ja en l'etapa prenatal, durant l'embaràs, i fins i tot de més impacte que en l'època postnatal".

Per la seva banda, Mònica Guxens, investigadora d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi, assenyala que "es desconeix encara l'impacte clínic d'aquesta manca d'atenció, però podria tenir implicacions per a tota la població a causa de la ubiqüitat de l'exposició". "Estem davant d'una nova evidència que mostra que és necessari actuar de forma urgent contra la contaminació, sinó els nostres nens i nenes podrien veure afectada la seva capacitat d'aprenentatge", afegeix la investigadora.

Referència

Prenatal and postnatal exposure to NO2 and child attentional function at 4-5years of age. Sentís A, Sunyer J, Dalmau-Bueno A, Andiarena A, Ballester F, Cirach M, Estarlich M, Fernández-Somoano A, Ibarluzea J, Íñiguez C, Lertxundi A, Tardón A, Nieuwenhuijsen M, Vrijheid M, Guxens M; INMA Project. Environ Int. 2017 Jul 6; 106:170-177.