Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Influeixen el nivell socioeconòmic i l'origen ètnic en l'exposició a la contaminació atmosfèrica i acústica?

Un estudi realitzat a Londres mostra que existeixen desigualtats ambientals però que aquestes segueixen un patró complex

17.04.2018
Foto: David Marcu (Unsplash)

Els ingressos econòmics i l'origen ètnic influeixen en una menor o major exposició a la contaminació atmosfèrica i acústica, però es tracta d'un patró complex. Així ho mostra un nou estudi realitzat a Londres per un equip format per investigadors d'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", la King's College London, l'Imperial College London i la Universitat de Londres.

La distribució desigual dels impactes ambientals en funció de l'ètnia, posició social, econòmica o demogràfica es coneix com inequitat ambiental. La majoria de treballs sobre inequitat ambiental en contaminació atmosfèrica i acústica s'havien centrat fins ara en analitzar l'exposició en el lloc de residència, amb molt pocs estudis basats en l'exposició individual, és a dir, que tinguin en compte els desplaçaments i zones visitades per la persona en el seu dia a dia.

L'objectiu d'aquesta nova recerca, publicada a Environment International, va ser mesurar les desigualtats socioeconòmiques i ètniques a Londres pel que fa a la contaminació de l'aire -tenint en compte tant l'exposició residencial com la personal- i el soroll del trànsit, trens i avions (l'aeroport de Heathrow) al voltant del lloc de residència.

A partir dels patrons de mobilitat de 45.000 persones -extrets de les enquestes de Transport for London realitzades entre 2006 i 2010- es van estimar els nivells de contaminació de l'aire (PM2,5 i NO2), i de soroll.

Les conclusions mostren que "la relació entre el nivell socioeconòmic de la ciutadania i una menor o major exposició a la contaminació atmosfèrica varia depenent de si s'analitza el lloc de residència o si es té en compte l'exposició personal, inclosos els desplaçaments", explica Cathryn Tonne, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Les persones amb més ingressos econòmics tenien menys exposició a NO2 en els seus llocs de residència que les de menors ingressos, però en canvi tenien més exposició personal a NO2, a causa d'un major ús del transport privat i del moment i la durada dels viatges (en les hores punta).

D'altra banda, les inequitats pel que fa a l'exposició al soroll del trànsit van ser en general petites. Tot i això, les persones exposades a un soroll igual o superior a 50dB procedent d'avions amb destinació o origen Heathrow eren persones blanques i amb uns ingressos econòmics més alts.

Cathryn Tonne destaca que aquests resultats "tenen importants implicacions per a la justícia ambiental i per enfocar de forma correcta els estudis que es realitzen en aquest camp".

Referència

Cathryn Tonne, Carles Milà, Daniela Fecht, Mar Alvarez, John Gulliver, James Smith, Sean Beevers, H. Ross Anderson, Frank Kelly. Socioeconomic and ethnic inequalities in exposure to air and noise pollution in London. Environment International. 2018 Mar 22;115:170-179. doi: 10.1016/j.envint.2018.03.023.