El Marroc

Foto: Susana Oñoro

Fa més d'una dècada que ISGlobal treballa al Marroc, on dóna suport a diferents institucions públiques de l'àmbit de la salut, entre les quals destaca el Ministeri de Salut com a soci prioritari, i desenvolupa estratègies i accions de millora de la salut de les poblacions més vulnerables.

Havent centrat les accions en la salut materna i infantil des d'una perspectiva de recerca i de formació, a partir de l'any 2015, es va posar en marxa una nova estratègia basada sobretot en el desenvolupament de noves accions de translació del coneixement, amb l'objectiu d'influir en la millora de les polítiques públiques locales en àmbits que representen grans reptes en termes de salut global.

En aquest context, ISGlobal i el Ministeri de Salut del Marroc, amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupamet (AECID), van crear l'any 2016 l'observatori de Salut del Mediterrani, amb seu al Marroc i vocació regional, que té com a principals objectius:

  • Anàlisi de tendències en relació a la salut global de la regió i la planificació de possibles respostes.
  • Compil·lació i anàlisi de dades, i redacció d'informes per poder fer recomanacions a decissors públics sobre les activitats o les accions futures.
  • Dinamització de debats sobre els dèficits en matèria de salut al Marroc i a tota la regió.
  • Lideratge d'investigacions i elaboració de propostes, d'acord amb les recomanacions de les autoritats públiques.
  • Organització de debats en matèria de salut pública.

La salut medioambiental, la vigilància epidemiològica, la salut dels migrants i les resistències antimicrobianes han estat les línies de treball amb què s'inicia el desenvolupament d'aquest observatori.

En l'àmbit de la formació, ISGlobal té una extensa i dilatada experiència al país, en implementar-hi activitats de desenvolupament i de reforç de competències a través de la recerca amb diversos serveis del Centre Hospitalari-Universitari Ibn Sina de Rabat (CHUIS). També cal destacar el suport a l'École National de Santé Publique (ENSP) en alguns dels seus programes de formació.