ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

El Marroc

El Marroc

La millora de la salut materno infantil continua sent una de les prioritats nacionals del país en salut, en consonància amb els Objectius del Mil·leni (ODM). L'objectiu d'aquesta col·laboració a llarg termini és reforçar la resposta nacional per disminuir la mortalitat i morbilitat materno perinatal. ISGlobal, en col·laboració amb el Ministeri de Salut del Marroc i el Centre Hospitalari de la Universitat de Rabat porta a terme un ventall ampli d'activitats entre les quals destaquen:

  • El disseny i la implementació d'una plataforma de recerca sobre temes prioritaris de salut materna i neonatal, incloent-hi transferència de tecnologia i intercanvis entre centres de recerca. Entre les investigacions principals destaquen els protocols etiològics de neumònia severa i de malalties diarreiques en menors de cinc anys.
  • La inclusió de protocols per la millora de l'assitència a l'embaràs i al part normal i de risc
  • El reforç de les capacitats i competències dels professionals de salut en epistemologia, salut materno infantil i recerca a través de nous programes de formació.
  • La creació d'una xarxa perinatal de coordinació entre l'Hospital de la Universitat de Rabat i la Maternitat des Orangers de la mateixa ciutat.