Com treballem

Com treballem

Foto: La cadena de valor d'ISGlobal té com a objectiu la creació d'un cercle virtuós al voltant del coneixement generat per la recerca.

Creació del coneixement: Recerca

La recerca és la columna vertebral d'ISGlobal, que desenvolupa l'activitat científica amb un enfocament traslacional i en col·laboració amb múltiples socis i col·laboradors. Des de la fusió amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) en juny de 2016, ISGlobal centra els seus esforços en dues grans àrees de recerca: per una banda, malalties infeccioses i per l'altre, malalties no transmissibles i medi ambient. El seu enfocament multidisciplinar permet abordar projectes des de camps científics diversos, que van des de la biologia molecular fins la recerca clínica o l'epidemiologia.

 

 

Gestió del coneixement: Anàlisi i Desenvolupament Global

L'àrea d'Anàlisi i Desenvolupament Global constitueix el nucli de translació estratègica del coneixement d'ISGlobal. La seva funció és la d'exercir, al mateix temps, de centre de pensament i de catalitzador de l'acció amb l'objectiu d'estudiar la realitat per a la seva posterior transformació. La seva metodologia de treball combina l'anàlisi multidisciplinària, a partir de l'evidència científica, amb l'impacte a partir de la influència en l'agenda global i de forma directa en projectes de desenvolupament internacional.

 

 

Transmissió del coneixement: Ensenyament i Formació

ISGlobal contribueix a la formació dels diversos professionals que operen en el terreny de la salut global amb un programa acadèmic d'excel·lència. L'experiència i el coneixement adquirits a través de la recerca científica i del treball de camp s'integren amb la solidesa acadèmica de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i altres institucions internacionals de referència, mitjançant els acords de col·laboració establerts.

 

Administració

Administració i Unitat de Projectes