Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)
 • Mark J Nieuwenhuijsen
  Mark J Nieuwenhuijsen , Research Professor, Director of the Urban Planning, Environment and Health Initiative, and Head of the Climate, Air Pollution, Nature and Urban Health Programme Salut ambiental
 • Implementar les noves directius de qualitat de l’aire de l’OMS pot prevenir milions de morts prematures i molts més casos de malaltia

  22.9.2021
  traffic jam post Jacek Dylag unsplash.jpg
  Foto: Jacek Dylag / Unsplash

  [Aquest text està escrit pels Investigadors Principals (IP) en contaminació atmosfèrica a ISGlobal: Mark Nieuwenhuijsen, Josep Maria Antó, Xavier Basagaña, Payam Dadvand, Monica Guxens, Manolis Kogevinas, Kurt Straif, Jordi Sunyer, Cathryn Tonne, Michelle Turner, Martine Vrijheid.]

  La contaminació atmosfèrica és la principal amenaça ambiental per a la salut a nivell global, i provoca un ventall d’efectes adversos per a la salut, fins i tot a les concentracions més baixes. Cada any, milions de persones moren prematurament arreu del món i moltes més es posen malaltes com a conseqüència de la contaminació atmosfèrica. Els efectes sobre la salut de la contaminació atmosfèrica inclouen, entre d’altres aspectes, les malalties cardiovasculars i respiratòries, el càncer i els efectes sobre el cervell i els resultats del part.

  Imatge: Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut. ciutatsquevolem.isglobal.org.

   

  Els fetus i els infants són especialment vulnerables, i la contaminació atmosfèrica provoca, entre d’altres problemes, parts prematurs, baix pes en néixer, infants nascuts morts, asma infantil i obesitat, i una reducció del desenvolupament cognitiu i del rendiment escolar. Únicament a la Unió Europea, la contaminació atmosfèrica provoca 200.000 casos nous d’asma infantil cada any, que representen al voltant d’una tercera part de tots els nous casos d’asma infantil. Cal que fem molt més per protegir les generacions futures.

  Finalment, després de molts anys, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat aquest setembre de 2021 les seves Directius Mundials de Qualitat de l’Aire, de l’any 2005. Les noves recomanacions són molt més baixes que les guies prèvies, i es basen en un conjunt d'evidència científica molt més gran que l’anterior.

  Després de molts anys, l’OMS ha actualitzat les seves Directius Mundials de Qualitat de l’Aire. Les noves recomanacions són molt més baixes que les guies prèvies, i es basen en un conjunt d'evidència científica molt més gran que l’anterior.

  Les directius recomanen que les concentracions mitjanes anuals de PM2,5 no sobrepassin els 5 µg/m3, i que les d’NO2 no sobrepassin els 10 µg/m3; la concentració mitjana d’ozó en un promig de 8 hores en temporada pic no hauria de sobrepassar els 60 µg/m3. Com a referència, els valors corresponents a les guies de l’OMS de l’any 2005 per a PM2,5 i NO2 van ser, respectivament, de 10 µg/m3 i 40 µg/m3; i no s’hi incloïen recomanacions per a les concentracions d’ozó a llarg termini. Tot i que les guies no són legalment vinculats, esperem que influencïin les polítiques de qualitat de l’aire a tot el planeta durant molts anys, i redueixin el gran impacte sobre la salut pública que actualment provoca la contaminació atmosfèrica.

  L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat els seus Directrius Mundials de Qualitat de l'Aire.

   

  La revisió imminent, l’any 2022, de la Directiva relativa a la qualitat de l’aire ambient de la UE oferirà la possibilitat de prendre la iniciativa i integrar les noves guies de qualitat de l’aire de l’OMS a la legislació europea, i d’implementar-les a tota la UE.

  Les actuals guies relatives a la qualitat de l’aire ambient de la UE s’han quedat enrere, fins i tot, respecte de les guies de l’OMS ara ja substituïdes (per exemple, el valor de PM2,5 és de 25 µg/m3) i possibiliten una elevada càrrega de malaltia vinculada a la contaminació atmosfèrica (per exemple 400.000 morts prematures cada any). S’ha dedicat massa atenció a aspectes que no són la salut. La ciutadania europea es mereix un aire pur i segur.

  Les actuals guies relatives a la qualitat de l’aire ambient de la UE s’han quedat enrere, fins i tot, respecte de les guies de l’OMS ara ja substituïdes. La ciutadania europea es mereix un aire pur i segur.

  Això porta associats alguns reptes. Per exemple, les ciutats són focus de contaminació atmosfèrica, i moltes de les ciutats de la UE sobrepassen fins i tot les guies actuals. Algunes fonts rellevants de contaminació atmosfèrica són, per exemple, el tràfic motoritzat, la calefacció de les llars, la combustió de biomassa en interiors, els ports (transports), els aeroports i la indústria. Cal que reduïm urgentment el trànsit privat motoritzat a les ciutats i que augmentem el transport públic i actiu, que substituïm els combustibles fòssils per energies renovables i que proporcionem més espais verds, entre d’altres mesures.

  Font: isglobalranking.org. Dades de l'estudi “Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment” (Khomenko et al., 2021), publicat a The Lancet Planetary Health, gener del 2021. Els nivells fan referència als valors límit de l'OMS del 2005.

  Però no es tracta només de les ciutats, ja que, per exemple, el sector agrícola també contribueix de manera significativa a la contaminació atmosfèrica. Caldria fer esforços per reduir les emissions de contaminació atmosfèrica mitjançant canvis a les pràctiques agrícoles.

  Però potser no hi ha hagut mai un moment millor per reduir els nivells de contaminació atmosfèrica. La crisi climàtica també requereix canvis dràstics a la nostra societat, i moltes de les mesures que aborden i redueixen els impactes de la crisi climàtica també redueixen la contaminació atmosfèrica. La COP26 a Glasgow al novembre representa una oportunitat única i essencial d’acordar i implementar les accions, que haurien de rebre el suport de grans mesures financeres. Els fons financers per a la recuperació de la COVID-19 s’haurien de dirigir a aquests reptes.

  La COP26 a Glasgow al novembre representa una oportunitat única i essencial d’acordar i implementar les accions, que haurien de rebre el suport de grans mesures financeres

  Aquesta necessitat urgent ha estat reconeguda per més de 100 societats mèdiques, de salut pública i científiques, que proporcionen un suport important a la implementació de les directius arreu del món, donat que la reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica comportarà enormes millores en salut pública per a persones de totes les edats. Donem tot el nostre suport a aquests esforços.

  Més informació

  Més de 100 societats científiques signen el seu suport a les noves directrius de qualitat de l'aire de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)