Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

El gran salt endavant de la telemedicina

04.9.2020
XPATIENT_post_destacada

La COVID-19 ha fet evident la necessitat de noves eines i de nous mitjans per poder tractar els pacients en totes les seves fases, des de la prevenció de contagis, el diagnòstic precoç i la traçabilitat fins al seguiment i l’atenció domiciliària i les possibles transicions del domicili a l’hospital i a la inversa. Aquest fet ha accelerat una dinàmica ja existent en termes de digitalització de la salut i telemedicina, que faran ara un bot exponencial en la seva implantació a gran escala, ja que la tecnologia fa temps que està madura i proporciona avantatges importants.

La COVID-19 ha accelerat una dinàmica ja existent en termes de digitalització de la salut i telemedicina, que faran ara un bot exponencial en la seva implantació a gran escala

Les eines de telemedicina aporten funcionalitats clau, entre les quals figuren la modelització i el seguiment del procés clínic i la possibilitat d’ajudar a actuar de la manera més ràpida i eficient possible davant de cada una de les fases de la malaltia.

Així mateix, a partir de totes les dades que es recullen és possible proveir d’eines de suport a la decisió, més informades, en temps real i que facin possible una gestió de la salut molt més basada en les dades i no tant en la intuïció. A més, a nivell de prevenció, a partir de les dades es poden aplicar tècniques d’intel·ligència artificial per enriquir i estendre models epidemiològics que contribueixin a prendre accions de salut pública.

A nivel de prevenció, a partir de les dades es poden aplicar tècniques d’intel·ligència artificial per enriquir i estendre models epidemiològics

En paral·lel, les eines de telemedicina poden contribuir a la promoció d’accions de traçabilitat dels contagis, ajudar a donar recomanacions de bones pràctiques de prevenció i facilitar la recopilació de símptomes, i obrir la possibilitat d’enriquir eines de triatge basades en dades, tant a urgències com a les unitats de cures intensives. En aquest sentit, el seguiment de les constants de salut del pacient, a partir de diferents variables fisiològiques, com les mesures de temperatura i d’oxigen a la sang, en combinació amb videoconferències i els serveis de missatgeria faria possible evitar que els casos que no són greus vagin a l’hospital.

Felip Miralles, director d’eHealth del centre tecnològic Eurecat

Amb el pacient ja diagnosticat, es poden dur a terme accions de monitoratge remot per poder seguir la malaltia via qüestionaris i la presa de variables mitjançant dispositius mèdics senzills. També es poden implantar eines de col·laboració i de comunicació que facin possible establir videoconferències, intercanviar missatges i coordinar accions entre els diferents professionals de la salut i el pacient.

Des del centre tecnològic Eurecat, treballem des de fa temps en diferents solucions capdavanteres en l’àmbit de la telemedicina, cada una d’elles adaptada al servei assistencial al qual es dirigeix. És el cas, per exemple, de la plataforma de telemonitoratge ekenku, que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi ha implementat durant la fase de confinament en el seu programa de les llars amb suport de salut mental. Aquesta solució tecnològica ha permès a l’equip de psicòlegs i educadors socials un control més específic dels usuaris, a nivell d’atenció sanitària i social.

La plataforma de telemonitoratge ekenku ha permès a l’equip de psicòlegs i educadors socials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi un control més específic dels usuaris

El sistema de qüestionaris i videoconferències que ofereix ekenku, gràcies al seu disseny modular, es pot aplicar de manera ràpida a qualsevol context en què la persona atesa necessiti mantenir una conversa privada amb el centre sanitari per un canal segur, tant en una situació d’hospitalització domiciliària com en el cas de pacients crònics que requereixin atenció continuada.

En aquest sentit, Eurecat participa en diferents consorcis que desenvolupen eines de telemedicina , com el projecte Paprika, que té com a objectiu millorar els resultats en salut i la qualitat de vida dels pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia. Ho fa mitjançant un programa d’entrenament personalitzat i adaptat que permet, amb el suport tecnològic, una millor preparació de la intervenció, reduir les complicacions postoperatòries i ajudar a millorar la recuperació posterior, a més de contribuir a disminuir el temps d’hospitalització i els costos associats a aquestes intervencions.

El projecte Paprika té com a objectiu millorar els resultats en salut i la qualitat de vida dels pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia

A nivell europeu, també hem pres part del desenvolupament de CONNECARE, una solució que es basa en la medicina de les 4 P (Participativa, Personalitzada, Predictiva i Preventiva), orientada a la promoció de la gestió integrada i predictiva de la salut al domicili del pacient.

També participem en el projecte Live Incite, que ofereix una solució digital amb l’objectiu d’ajudar el pacient a deixar de fumar i a cessar la ingesta d’alcohol per tal d’afrontar cirurgies planificades de genoll i maluc. D’aquesta manera, també s’ajuda els pacients a millorar els seus hàbits de salut durant, abans i després de la intervenció quirúrgica.

Per aprofundir en la temàtica, el congrés XPatient Barcelona Congress d’enguany, que celebrarà la seva cinquena edició el 29 i 30 de setembre en format virtual, abordarà noves solucions tecnològiques i casos d’èxit que incideixen en la millora de l’experiència del pacient i posarà en valor els aprenentatges de malalts i professionals durant la crisi sanitària de la COVID-19.

 

Més informació:

XPatient Barcelona Congress - Programa i inscripcions