Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

Ciutats més saludables? Per què no comencem per les escoles?

07.9.2023
Clean Cities Entornos escolares
Foto: Òscar Giralt / Ajuntament de Barcelona - Entorn pacificat al voltant de l'Escola Barcelona i l'Escola Bressol Municipal Can Novell (Barcelona).

ISGlobal i la iniciativa Clean Cities llancen una campanya mediambiental a les escoles per a ajudar els nens i nenes a respirar un aire més net.

 

Fins fa unes dècades, a Espanya i altres països europeus la majoria de nens i nenes de pobles i ciutats anaven a escola a peu o en bicicleta i jugaven al carrer sense que els haguessin d'acompanyar persones adultes. Avui, la seva autonomia s'ha vist reduïda dràsticament per un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat. Això ha provocat que hi hagi menys espai públic per jugar i moure's de manera autònoma i menys nens que vagin caminant a escola i juguin al carrer, i això vol dir que hi ha menys nens i nenes fent activitat física i que estan més exposats a les emissions nocives dels vehicles motoritzats.

En general, això es tradueix en una major exposició a la contaminació atmosfèrica, al soroll del trànsit i a la calor, i en una falta d'espais públics verds, la qual cosa provoca efectes nocius per a la salut que repercuteixen negativament en el desenvolupament físic i mental de nenes i nens a curt i llarg termini. Per exemple, poden tenir un major risc de patir asma i altres malalties respiratòries.

 

 

La població infantil constitueix un grup vulnerable que sovint es passa per alt a l'hora de programar polítiques urbanes. L'"argument de la salut" no està clarament inclòs en la majoria dels debats sobre clima i contaminació atmosfèrica, malgrat la seva evidència ben establerta. La salut infantil pot ser una bona porta d'entrada per abordar-lo. A més, els entorns de les escoles poden iniciar el canvi i servir de model en les comunitats.

Objectiu: ciutats més saludables i segures

En aquest context, ISGlobal es va unir a la campanya de Clean Cities (Ciutats Netes) i va identificar una oportunitat estratègica per promoure entorns escolars saludables i segurs. L'objectiu principal era integrar l'evidència científica en totes les activitats de la campanya. També vam crear la nostra pròpia campanya sota dues etiquetes: #SchoolStreets#escuelasquequeremos o #escolesquevolem.

Clean Cities és una iniciativa internacional que treballa amb una xarxa de més de 70 ONG i grups de base de tota Europa per canviar la narrativa i passar de l'acceptació del domini del cotxe als nostres espais urbans a una visió d'unes ciutats del futur més saludables i segures, amb un aire més net. El nostre objectiu era consolidar i traslladar les proves científiques relacionada amb la contaminació atmosfèrica, els entorns de les escoles i la salut infantil, presentant arguments sanitaris clars per promoure el canvi en les polítiques d'urbanisme i transport al voltant de les escoles.

 

La contaminació perjudica nens i nenes

Sintetitzant, les últimes evidències de què disposem mostren que l'exposició a la contaminació atmosfèrica:

  • Afecta el desenvolupament cognitiu de nens i adolescents, empitjora la seva salut mental i augmenta la falta d'atenció i els problemes de comportament.
  • Augmenta el seu risc de sofrir infeccions i malalties respiratòries, com ara asma i pneumònia.
  • També està relacionada amb la hipertensió, la pressió arterial alta i l'obesitat durant la infància.
  • L'exposició al soroll del trànsit pot provocar problemes d'atenció i de comportament, mentre que l'exposició a temperatures extremes pot causar un augment de les infeccions respiratòries i una disminució dels nivells d'activitat física.

 

Estratègies per millorar l'entorn de les escoles

No obstant això, hi ha solucions i moltes maneres de millorar l'entorn escolar i promoure el benestar de nenes i nens. Les proves científiques secunden que:

Reduir l'exposició de les nenes i nens als contaminants i augmentar els espais verds i naturals en els entorns urbans és una prioritat de salut pública si es vol garantir que les ciutats siguin entorns saludables per als nens d'avui i de les generacions futures. És crucial que les polítiques públiques considerin aquests efectes sobre la salut, ja que l'escola és el lloc on les nenes i els nens passen gran part del dia i reben una gran part (més del 20%) de la seva exposició a la contaminació atmosfèrica.

 

 

Garantir una bona qualitat de l'aire entorn de les escoles podria ser un motor eficaç amb molts beneficis ambientals i sanitaris en les comunitats. Això inclou polítiques de Zones de Baixes Emissions més ambicioses, pacificació del trànsit al voltant o prop de les escoles, i suport a la mobilitat activa (per mitjans no motoritzats). Connectar més explícitament l'argument de la salut amb altres agendes urbanes i climàtiques pot donar més pes a la necessitat de reduir el trànsit, fomentar la descarbonització a través de l'electrificació i millorar la qualitat de l'aire.

La campanya, un argument per transformar l'entorn de les escoles

Tot això s'ha traduït en una campanya internacional per promoure la transformació dels entorns escolars i els carrers de les escoles. La campanya a les xarxes socials s'ha llançat en espanyol, català i anglès (i està disponible en altres idiomes), amb missatges visuals i intervencions. En conjunt, ofereix un argument sòlid perquè les ciutats responguin urgentment a la càrrega de la contaminació atmosfèrica i als entorns escolars inadequats.

 


ISGlobal també ha estat donant suport al Seminari de Mobilitat i Infància, un grup de treball espanyol format per professionals de l'urbanisme, l'educació i altres sectors, implicats en el desenvolupament de polítiques i programes dirigits a promoure la mobilitat activa, segura i autònoma de nenes i nens, així com a defensar-ne els drets. Gràcies a la col·laboració entre el Seminari i ISGlobal s'ha creat la web “Entorns Escolars Segurs i Saludables”, que promou la transformació dels entorns escolars i la mobilitat activa i segura amb una àmplia varietat de recursos. Animem els ajuntaments i la ciutadania a donar-li un cop d'ull i utilizar les eines disponibles.

En conjunt, esperem donar peu a canvis en les polítiques existents i en la planificació urbana i de la mobilitat per promoure polítiques mediambientals responsables amb la salut de nens i adolescents. Aportant proves de salut, podem introduir canvis significatius que beneficiïn les properes generacions.

Campanya #escolesquevolem en català (materials i infogràfics)