Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

Barcelona CaixaResearch Living Lab, per a una recerca d’impacte amb i per a la societat

22.11.2021
living lab esp.jpg

[Aquest text ha estat escrit per Rosina Malagrida, co-coordinadora del Barcelona CaixaResearch Living Lab i responsable del Living Lab de Salud d'IrsiCaixa, i l'equip del Barcelona CaixaResearch Living Lab]

 

Una de les principals finalitats de la recerca i la innovació és aconseguir un impacte significatiu en la resolució de reptes socials. En ciència, malgrat que els projectes aplicats sempre neixen de la necessitat d’oferir respostes a aquests reptes socials, sovint no s’aconsegueix l’impacte desitjat. Un dels principals motius és que sovint no s’inverteixen prou esforços en explorar les necessitats i expectatives de tots aquells actors socials que estan afectats pel repte i/o han de contribuir en aquest impacte. Per tant, és imprescindible que els processos d’exploració, ideació, co-creació i co-implementació de projectes de recerca i innovació es duguin a terme d’una manera participativa i col·laborativa, de manera que tinguin en compte les necessitats i expectatives dels diferents actors implicats, incloent la ciutadania.

Amb l’objectiu de millorar els processos de recerca i innovació per fer-los més participatius, col·laboratius i que incorporin una gran diversitat d’actors de dins i fora la comunitat científica, el novembre de 2019 va néixer el Barcelona CaixaResearch Living Lab, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Dos anys després, la iniciativa compta amb cinc reptes centrats en la malaltia de Chagas, així com la salut alimentària, sexual, mental i ambiental.

Amb l’objectiu de millorar els processos de recerca i innovació per fer-los més participatius, col·laboratius i que incorporin una gran diversitat d’actors de dins i fora la comunitat científica, el novembre de 2019 va néixer el Barcelona CaixaResearch Living Lab

L’objectiu principal de la iniciativa és proporcionar un espai d’intermediació entre professionals provinents de diferents disciplines científiques, serveis assistencials, sector privat, administració, comunitat educativa, entitats del tercer sector i la ciutadania per donar una millor resposta als reptes socials. D’aquesta manera, el Barcelona CaixaResearch Living Lab vol ser el punt de trobada entre la ciència i els diferents actors socials, i un lloc on es reculli l’opinió ciutadana i la d’altres actors socials sobre els reptes socials actuals, i se’ls hi doni resposta de manera col·laborativa amb processos de reflexió estratègica, d’aprenentatge, d’exploració, i de co-creació de coneixement, productes, intervencions i d’altres tipologies de solucions.

Recerca i innovació responsables

Aquesta preocupació per incrementar l’impacte de la recerca i la innovació promovent el treball col·laboratiu entre els diferents actors socials al llarg de tot el procés s’està impulsant des de diferents moviments, com ara la Recerca i la Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès), la Mission Oriented Research o el System Innovation. Tots ells tenen en comú promoure nous enfocaments en la manera d’implementar la recerca i la innovació amb processos més integrals, col·laboratius i inclusius.

Aquests canvis en la manera de fer recerca i innovació són clau quan ens adonem que els reptes socials que volem abordar són persistents. Sovint això és degut a que les seves solucions s’han d’implementar en un context que és complex i canviant. I és per això que els Living Labs són espais clau que han de garantir l’experimentació participativa continuada per ajudar a trobar solucions de més impacte en un context canviant. Incorporar a la ciutadania en la recerca en salut és fonamental per generar avenços sostenibles i en els que la responsabilitat sobre la transformació social necessària cap a societats més saludables sigui compartida per tots i totes.

El Barcelona CaixaResearch Living Lab vol ser el punt de trobada entre la ciència i els diferents actors socials, i un lloc on es reculli l’opinió ciutadana i la d’altres actors socials sobre els reptes socials actuals, i se’ls hi doni resposta de manera col·laborativa

Els nostres reptes

El Barcelona CaixaResearch Living Lab està treballant en cinc reptes diferents:

  1. Model de promoció d’alimentació saludable i sostenible (ASS): creació de la Xarxa Fit4FoodBcn que, en un pilot inicial, compta amb 21 organitzacions per garantir un model més integral i un contínuum assistencial i de promoció de l’ASS des de les universitats, els hospitals, els centres d’atenció primària, els serveis socials i educatius, els comerços, els col·legis professionals i d’altres entitats i la ciutadania en general.
  2. Model de promoció de la salut afectivo-sexual (SAS): promoció de la transició del model organitzatiu de promoció de la SAS per a que sigui més efectiu amb un enfocament sistèmic, col·laboratiu i descentralitzat impulsat per diversitat de centres de recerca i d’altres tipologies d’organitzacions que co-creen solucions innovadores.
  3. Accés a la salut mental de la població immigrada: creació d’un espai col·laboratiu amb perspectiva intercultural en el que actors diversos, a través de metodologies innovadores i de co-creació, ideïn solucions per a la millora de l’accés i l'ús de serveis de salut mental de la població immigrada.
  4. Accés a l’atenció integral de persones en risc de patir la malaltia de Chagas: a través de la co-creació entre diversos actors comunitaris i amb la implicació dels principals serveis especialitzats, aquest repte afronta la desestigmatizació de la malaltia, la descentralització de la detecció i atenció, i un abordatge transnacional del tractament no etiològic de la malaltia.
  5. Entorns escolars segurs i saludables: desenvolupament dels entorns escolars com a àrees de protecció de la salut, el benestar i la seguretat.