Recerca

Una nova formulació pediàtrica per tractar a nens petits amb malària

Un assaig clínic mostra que un comprimit soluble en aigua és més fàcil d'administrar i tan segura i eficaç com la tableta usada actualment

26.10.2017
Foto: Quique Bassat

Existeixen molt poques formulacions pediàtriques d’antimalàrics. Un nou estudi mostra que un comprimit soluble en aigua és segur, eficaç i més fàcil d'administrar en casos de malària no complicada per P. falciparum en nens petits. Aquest assaig clínic multicèntric de fase 2 realitzat a l’Àfrica subsahariana i liderat per l’Institut de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, serveix de base per millorar l'adherència i eficàcia del tractament en la població pediàtrica, que té un risc de desenvolupar complicacions letals més gran. 

Eurartesim™, una combinació de dihidroartemisinina (DHA) i fosfat de piperaquina (PQP) a dosi fixa, ha estat adoptada com a tractament de primera línia per a la malària sense complicacions gràcies a la vida mitjana llarga dels seus components i al perllongat efecte profilàctic post-tractament. Tot i així, degut a les dificultats que els nens petits tenen en empassar-se els comprimits, el tractament per a nens implica la necessitat de triturar i barrejar-los amb aigua, amb el risc de perdre ingredient actiu i administrar dosis insuficients. A més, el sabor amarg de les pastilles triturades fa que els nens les escupin freqüentment. 

Per evitar aquests problemes, es va desenvolupar un nou comprimit de DHA/PQP soluble en aigua per facilitar l'administració oral en nens petits. Aquesta nova formulació va ser provada en un gran assaig clínic multicèntric de fase 2, amb 300 nens d’entre 6 i 12 mesos d'edat a Moçambic, Burkina Faso, Gàmbia, RD-Congo i Tanzània, on es van avaluar la seguretat i eficàcia (per cerca de la presència d'infecció fins a 42 dies després del tractament), comparades amb la formulació comercial per a adults.  Els resultats confirmen l'eficàcia de Eurartesim™ observada en assajos clínics previs de fase 3 a l’Àfrica i l’Àsia. A més, mostren que un règim estàndard de tres dies amb la nova formulació pediàtrica soluble és igual d'eficaç i segura.

“Aquesta formulació altament eficaç hauria de posar-se a la disposició de tots els nens menors de cinc anys”, diu Quique Bassat, investigador d’ISGlobal i coordinador de l'estudi. “És fàcil d'administrar i segura, i té el potencial d'augmentar l'adherència i l’eficàcia del tractament. Això hauria de facilitar el seu registre per les autoritats reguladores, la precalificació per part de l'OMS, i finalment, el seu ús en programes de control de malària” afegeix.

Referència:

Gargano N, Madrid L, Valentini G et al. A new water-dispersible paediatric formulation of dihydroartemisinin-piperaquine for the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in African infants: efficacy and tolerability outcomes of a phase II, randomized, open label, multicenter study. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Oct 23