Publicador de continguts

Recerca

Un nou estudi identifica una regió de la proteïna N del SARS-CoV-2 que és altament immunògena i específica

Els resultats aporten informació sobre la resposta immunitària davant d'aquesta proteïna i la reactivitat creuada amb els coronavirus del refredat comú

19.02.2021
Foto: Aleix Cabrera / ISGlobal

Un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, en el qual han participat també l’Hospital Clínic de Barcelona i la Clínica Universidad de Navarra, entre altres institucions, identifica una regió de la proteïna N del SARS-CoV-2 que comparteix poca homologia amb les proteïnes N dels coronavirus del refredat comú i que indueix una bona resposta immunitària. Aquests resultats tenen implicacions per al diagnòstic, els estudis de seroprevalença i el desenvolupament de futures vacunes.

Se sap que la proteïna Spike (S) i la proteïna Nucleocàpside (N) dels coronavirus són les principals dianes de la resposta immunitària humoral (és a dir, dels anticossos) i per això s’usen en la major part de les proves per detectar anticossos davant del SARS-CoV-2. Tanmateix, s’ha vist que mostres de sang obtingudes de persones abans de la pandèmia posseeixen anticossos capaços de reconèixer la proteïna N del SARS-CoV-2, la qual cosa indica que hi ha cert nivell de reactivitat creuada entre els coronavirus del refredat comú i el nou coronavirus.

“Això posa en dubte la utilitat de la proteïna N completa per si mateixa per dur a terme estudis de seroprevalença”, explica Carlota Dobaño, primera autora de l’estudi. “De fet, es coneix poc sobre la resposta immunitària induïda pels diferents fragments de la proteïna N del SARS-CoV-2 i la possible reactivitat creuada amb altres coronavirus”, afegeix.

L’equip investigador ha usat la tecnologia de Luminex per mesurar de manera simultània anticossos que reconeixen la proteïna N del SARS-CoV-2 sencera o diferents fragments d’ella, així com les proteïnes N dels coronavirus del refredat comú, en mostres de sang de tres cohorts diferents: i) depersones sanes, reclutades abans de la pandèmia; ii) de personal sanitari de l’Hospital Clínic de Barcelona que ha participat en l’estudi SEROCOV (i en el qual els casos d’infecció per SARS-CoV-2 van ser lleus o asimptomàtics); iii) de pacients amb COVID-19 (47 d’ells amb malaltia greu i hospitalitzats a la Clínica Universidad de Navarra, i 2 amb malaltia moderada).

Els resultats confirmen que hi ha certa reactivitat creuada entre les proteïnes N del SARS-CoV-2 i les d’altres coronavirus, però identifiquen una regió de la proteïna N (anomenada C-terminal) que és específica del SARS-CoV-2 i difereix molt dels coronavirus del refredat comú. Els resultats també mostren que els nivells d’anticossos contra la proteïna N augmenten amb la gravetat i la durada dels símptomes, i els de tipus IgG es mantenen estables durant almenys tres mesos.

“El fet que els sèrums prepandèmics puguin reconèixer la proteïna N del SARS-CoV-2 en limita la utilitat en estudis de seroprevalença”, comenta Luis Izquierdo, coautor sènior de l’estudi, “però una solució és usar només el fragment C-terminal de la proteïna.”

“Encara no sabem si aquesta reactivitat creuada pot protegir contra la COVID-19 o no, però els nostres resultats suggereixen que podria ser el cas, com a mínim pel que fa al coronavirus del refredat que més s’assembla al SARS-CoV-2”, explica Gemma Moncunill, també coautora sènior de l’estudi.

Els autors conclouen que calen més estudis per definir si els anticossos davant la proteïna N del SARS-CoV-2 protegeixen davant la malaltia i valorar-ne la inclusió en el disseny de futures vacunes.

Referència

Dobaño C, Santano R, Jiménez A et al. Immunogenicity and crossreactivity of antibodies to the nucleocapsid protein of SARS-CoV-2: utility and limitations in seroprevalence and immunity studies . Translational Research.