Publicador de continguts

Un gen de risc per a Alzheimer podria agreujar els efectes de la contaminació atmosfèrica en el neurodesenvolupament infantil

Nenes i nens portadors de la variant ε4 del gen APOE serien més vulnerables a l'efecte dels contaminants de l'aire sobre el cervell

06.09.2018

Cada vegada existeixen més evidències sobre els efectes adversos de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament cognitiu i conductual de nens i nenes. Tanmateix, els mecanismes pels quals això succeeix continuen sent una incògnita. Ara, un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, suggereix que la variant genètica ε4 del gen APOE podria exercir un paper important en aquest procés. La recerca ha estat publicada en Environmental Health Perspectives.

Estudis anteriors realitzats en el marc del projecte BREATHE havien relacionat l'exposició infantil a la contaminació atmosfèrica amb menor desenvolupament cognitiu , majors problemes de conducta , i fins i tot amb diferències estructurals en el cervell .

En aquesta ocasió, després d'analitzar dades de més de 1.600 escolars de 39 centres de Barcelona, l'equip científic va observar que l'associació entre exposició a contaminants procedents del trànsit i els efectes adversos en el neurodesenvolupament va ser més acusada en aquells casos en què es va detectar la presència de l'al·lel ε4 del gen APOE . Les i els portadors d'aquesta variant genètica van mostrar índexs de problemes conductuals més elevats, una evolució més lenta en el desenvolupament de la capacitat d'atenció i un menor volum en el nucli caudat, un dels components que integren l'anatomia del cervell.

“Aquests resultats ens fan pensar que els nens i nenes portadors d'aquest al·lel podrien ser més vulnerables a l'efecte de la contaminació de l'aire sobre aspectes del neurodesenvolupament importants, explica Sílvia Alemany, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Malalties neurodegeneratives

“La inflamació sistèmica i l'estrès oxidatiu estan entre els mecanismes subjacents als efectes adversos de la contaminació atmosfèrica en la salut millor establerts. Es dóna la circumstància que aquests mateixos mecanismes estan relacionats també amb malalties neurodegeneratives, com la demència. De fet, existeixen estudis que mostren una associació entre exposició a la contaminació atmosfèrica i deteriorament cognitiu en persones majors. Tot això, unit al fet que el gen APOE ε4 és el major factor de risc genètic conegut per a la malaltia d'Alzheimer , ens va portar a plantejar-nos si també tindria una relació amb els efectes adversos de la contaminació atmosfèrica observats en funcions cerebrals durant l'etapa infantil”, afirma Sílvia Alemany.

L'estudi va comptar amb dades genètiques dels i les participants. També es van practicar tests per avaluar les funcions cognitives, els problemes de conducta i els possibles símptomes de trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. La contaminació atmosfèrica procedent del trànsit es va estimar a partir de mesuraments reals. Finalment, a 163 participants se'ls va practicar una ressonància magnètica.

“Faran falta nous estudis en altres poblacions per tractar de replicar aquests resultats i és important establir si aquesta possible vulnerabilitat genètica afecta a l'exposició a contaminació atmosfèrica en etapes anteriors del desenvolupament, com la prenatal”, adverteix Jordi Sunyer, investigador d’ISGlobal que dirigeix el projecte BREATHE. “En qualsevol cas, una vegada més resulta obvi que és imprescindible prendre mesures per reduir el trànsit en els entorns urbans i, molt especialment, en aquells on hi hagi presència de menors, com al voltant de les escoles”, afegeix.

Referència

Alemany S, Vilor-Tejedor N, García-Esteban R, Bustamante M, Dadvand P, Esnaola M, Mortamais M, Forns J, van Drooge BL, Álvarez-Pedrerol M, Grimalt JO, Rivas I, Querol X, Pujol J, Sunyer J. Traffic-Related Air Pollution, APOE Status, and Neurodevelopmental Outcomes among School Children Enrolled in the BREATHE Project (Catalonia, Spain) .Environ Health Perspect. 2018 Aug 2;126(8):087001. doi: 10.1289/EHP2246. eCollection 2018 Aug.