Recerca

Un estudi relaciona la ingesta de nitrat en l'aigua amb el risc de càncer colorectal

Una altra investigació associa càncer de mama a la ingesta de nitrat en aigua en dones postmenopàusiques amb alt consum de carn vermella

04.04.2016

Un estudi publicat a l'International Journal of Cancer, i coordinat per investigadors del CREAL, centre aliat d'ISGlobal, suggereix una associació entre el risc de càncer colorectal i la ingesta de nitrat en l'aigua. El nitrat és un compost químic que està present de forma natural en el medi ambient. No obstant això, l'ús intensiu de fertilitzants nitrogenats en l'agricultura fa augmentar els nivells de nitrat en l'aigua i en els sòls conreats. A més, en la conservació de carns i peixos s'empra nitrat, la ingesta del qual condueix a la formació de compostos N-nitrosos, dels quals ja existia evidència que són carcinògens en animals.

L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar el risc de càncer colorectal associat amb l'exposició a nitrat procedent de l'aigua de consum i de l'alimentació. Els investigadors van dur a terme un estudi de casos i controls (persones amb les mateixes característiques però sense càncer) a Espanya i Itàlia entre 2008 i 2013. Es va entrevistar a la població d'estudi sobre el seu historial de residència, el tipus d'aigua consumida des dels 18 anys i els seus hàbits alimentaris. La ingesta de nitrat en aigua a llarg termini es va estimar a partir dels nivells en aigua, vinculats a l'historial residencial dels participants i als seus hàbits de consum d'aigua. La ingesta de nitrat en dieta es va estimar a partir de qüestionaris de freqüència alimentària i a les bases de dades de composició d'aliments publicades.

Es van analitzar 1.869 casos i 3.530 controls. La ingestió de nitrat en aigua va oscil·lar entre 3,4 i 19,7 mg/dia. Les associacions van ser majors en els homes respecte a les dones i entre els subjectes amb alta ingesta de carn vermella. A més, segons explica Cristina Villanueva, directora del programa de contaminació de l'aigua al CREAL i coordinadora de l'estudi, "el nitrat procedent d'aliments d'origen animal es va associar amb càncer rectal, però no amb càncer de còlon".

La ingesta de nitrats i el risc de desenvolupar càncer de mama

Un altre estudi publicat a Environmental Health Perspectives i dut a terme pel mateix grup va avaluar la ingesta de nitrat com a factor de risc en el desenvolupament de càncer de mama. Per a l'anàlisi estadística es van incloure un total de 1.245 casos de càncer de mama hospitalaris i 1.520 controls de vuit regions espanyoles entre 2008 i 2013. En la investigació, també dirigida per Cristina Villanueva, s'ha trobat que la ingestió de nitrat en l'aigua es va associar amb càncer de mama només en dones postmenopàusiques amb alt consum de carn vermella. "No obstant això, no hem trobat cap associació entre el nitrat procedent de la dieta i el càncer de mama, independentment que fos d'origen animal o vegetal, o de l'estat menopàusic", conclou Villanueva.

Referències:

Espejo-Herrera N et al. Colorectal cancer risk and nitrate exposure through drinking water and diet. Int J Cancer 2016 (in press)

Espejo-Herrera N et al. Ingested Nitrate and Breast Cancer in the Spanish Multicase-Control Study on Cancer (MCC-Spain). Environ Health Perspect 2016 (in press)