Publicador de continguts

Recerca

Un estudi mostra una absència d'associació entre l’exposició als trihalometans de l'aigua i el càncer colorectal

Environmental Health Perspectives recull els resultats d'una recerca liderada per científics d'ISGlobal

26.07.2016

Un estudi liderat per investigadors d'ISGlobal i publicat a la revista Environmental Health Perspectives ha trobat una absència d'associació entre l'exposició als trihalometans (THM) de l'aigua potable i el càncer colorectal. Després d'analitzar un total de 2.047 casos i 3.717 controls a Espanya i Itàlia, els investigadors no han trobat evidències clares d'una associació entre aquest tipus de càncer i l'exposició a aquests subproductes de la desinfecció, que es formen quan s’utilitza el clor com a desinfectant de l'aigua per al consum humà.

Els THM, altament volàtils i permeables a través de la pell, són els subproductes de la desinfecció més comuns. Els quatre THM regulats als Estats Units, a la Unió Europea i en diferents països inclouen el cloroform, el bromodiclorometà, el dibromoclorometà i el bromoform. Estudis previs realitzats en animals suggerien una possible associació entre l’exposició als subproductes de desinfecció i el càncer colorectal, que suposa un 10% de la incidència global del càncer.

Els autors de l'estudi van realitzar entrevistes als participants per determinar factors com el tipus d'aigua consumida, la freqüència i la durada de les dutxes o banys o els principals factors de risc de càncer colorectal coneguts. Posteriorment, van estimar les probabilitats de càncer colorectal en associació amb les concentracions mitjanes estimades de THM a l'aigua domèstica de cada participant (des dels 18 anys fins a als dos anys abans de l'entrevista) i la ingesta mitjana estimada de THM a través de l'aigua de l'aixeta durant tota la vida adulta.

"Únicament es va trobar una associació positiva amb el càncer colorectal en la categoria més alta d'exposició a concentracions de THM bromats entre homes", afirma Cristina Villanueva, autora principal de l'estudi. "D'altra banda, trobem una associació negativa entre concentracions de cloroform i càncer colorectal, el que suggereix que el cloroform podria tenir un efecte protector. En qualsevol cas, aquestes conclusions s'han de confirmar per mitjà d'investigacions futures", assenyala la investigadora d'ISGlobal.

Referència

Cristina M. Villanueva, Esther Gracia-Lavedan, Cristina Bosetti, Elena Righi, Antonio José Molina, Vicente Martín, Elena Boldo, Nuria Aragonés, Beatriz Perez-Gomez, Marina Pollan, Ines Gomez Acebo, Jone M. Altzibar, Ana Jiménez Zabala, Eva Ardanaz, Rosana Peiró, Adonina Tardón, Mª Dolores Chirlaque, Alessandra Tavani, Jerry Polesel,Diego Serraino, Federica Pisa, Gemma Castaño-Vinyals, Ana Espinosa, Nadia Espejo-Herrera, Margarita Palau, Victor Moreno, Carlo La Vecchia, Gabriella Aggazzotti, Mark J. Nieuwenhuijsen, and Manolis Kogevinas. Colorectal Cancer and Long-Term Exposure to Trihalomethanes in Drinking Water: A Multicenter Case-Control Study in Spain and Italy. Environ Health Perspect; DOI:10.1289/EHP155.