Recerca

Un estudi confirma la presència elevada de factors de coagulació en la sang de pacients amb malaltia crònica de Chagas

Tres dels factors identificats podrien utilitzar-se com a biomarcadors per avaluar la resposta al tractament en aquests pacients

05.02.2016

Un estudi liderat pels doctors Joaquim Gascón, director de la iniciativa de Chagas en ISGlobal i María Jesús Pinazo, investigadora d’ISGlobal, mostra que pacients amb malaltia crònica de Chagas presenten nivells elevats d'alguns factors de coagulació i que aquests nivells disminueixen després de tractament terapèutic. L'estudi, publicat en la revista PLOS Neglected Tropical Diseases, obre la possibilitat d'utilitzar aquests factors com biomarcadors per avaluar la resposta al tractament en pacients crònics.

S'han descrit accidents tromboembòlics en pacients amb malaltia crònica de Chagas. No tots aquests accidents es deuen a complicacions cardíaques, la qual cosa ha conduït a la hipòtesi que aquests pacients tenen una major tendència a formar coàguls sanguinis, segurament com a resultat d'una infecció crònica pel paràsit, T. cruzi. En el present estudi, els investigadors van buscar determinar els nivells de més de 20 factors hemostàtics (és a dir, que regulen la coagulació) en els pacients, i avaluar durant els 36 mesos de seguiment, aquests nivells canvien després d'un tractament amb benznidazol. Van identificar tres factors (fragments 1 i 2 de la protrombina, l’ETP i els complexos plasmina-antiplasmina o PAP) els nivells dels quals, elevats inicialment en un percentatge elevat de pacients, es van normalitzar en la gran majoria dels mateixos després del tractament.

Els autors conclouen que els pacients amb infecció crònica per T. cruzi presenten un possible estat de “hipercoagulació”, independentment de si tenen danys a nivell cardiològic i/o digestiu. A més, proposen que els factors de coagulació identificats podrien servir de biomarcadors subrogats per avaluar la resposta al tractament. No obstant això, afegeixen, encara no se sap amb certesa si la disminució en els nivells d'aquests factors es deu a la disminució en la quantitat de paràsits, a la seva eliminació o bé a altres efectes del fàrmac.

Fins avui, no existeixen biomarcadors de pronòstic i progressió per a la malaltia crònica de Chagas. La identificació de marcadors, com els descrits en aquest estudi, facilitarà de manera considerable l'avaluació de nous tractaments per a aquesta malaltia desatesa.

Es calcula que al món hi ha entre 6 i 7 milions de persones infectades per Trypanosoma cruzi, la majoria d'elles a Amèrica Llatina, on es transmet principalment per la femta d'insectes triatomíns. Fins a un 30% dels malalts crònics presenten alteracions cardíaques i fins a un 10% pateixen alteracions digestives, neurològiques o combinades. No hi ha vacuna contra la malaltia.

Referencia

Pinazo MJ, Posada Ede J, Izquierdo L et al. Altered Hypercoagulability Factors in Patients with Chronic Chagas Disease: Potential Biomarkers of Therapeutic Response. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Jan 4;10(1):e0004269.