Recerca

Un estudi analitza com la població espanyola percep les principals mesures de control de la COVID-19

Determinades característiques sociodemogràfiques s'associen a una millor valoració de les mesures adoptades per les administracions

Foto: Foto: Laura Guerrero/Ajuntament de Barcelona

Espanya figura entre els països més afectats per la pandèmia de la COVID-19 i, segons els resultats obtinguts a partir de l'eina COVID-SCORE publicats a l'octubre, la població espanyola té una percepció baixa de la resposta dels governs central i autonòmics a la pandèmia. Ara, un nou estudi publicat a l’European Journal of Public Health analitza, a partir de variables individuals i sociodemogràfiques, la percepció pública de les principals mesures de control implementades durant la primera onada a Espanya.

L'estudi es basa en una enquesta realitzada el mes de juny de 2020 a una mostra representativa de 748 persones, a les quals se'ls va preguntar per deu aspectes clau de la resposta. Les temàtiques d'aquestes preguntes abastaven el suport socioeconòmic rebut, els serveis de salut pública i mental, la informació, la comunicació i la coordinació de les mesures de control implementades per les administracions. Posteriorment, els autors van examinar les respostes obtingudes per gènere, edat, nivell educatiu, haver estat contagiat per la COVID-19 o no i per la confiança en les administracions.

“El que hem trobat és que determinades característiques individuals o sociodemogràfiques s'associen a una percepció més positiva o negativa de determinades mesures de control”, afirma Jeffrey Lazarus, investigador d’ISGlobal i coordinador de l'estudi.

Així, les persones que mostren una major confiança en les administracions valoren millor les mesures implementades, sobretot en els aspectes relacionats amb la informació, l'equip de preparació a la pandèmia i l'accés a proves diagnòstiques. Per contra, haver contret la malaltia es relaciona amb una percepció més baixa de la resposta, especialment en els camps de la comunicació, informació, preparació a la pandèmia i protecció de grups vulnerables.

El gènere i el nivell de formació també influeixen en la percepció de la resposta, mentre que l'edat no mostra variables significatives. Els homes valoren pitjor que les dones la resposta de les administracions en el camp de la informació, comunicació i l'equip de preparació a la pandèmia, mentre que en l'àrea de salut mental són elles les que mostren una percepció més baixa. Les persones amb estudis superiors tenen una percepció més baixa que les persones amb un nivell de formació menor sobre les polítiques comunicatives emprades pe r les administracions.

“Per tot això, davant un escenari d'amenaces a la salut pública com la pandèmia COVID-19, és important fomentar la confiança del públic i desenvolupar i implementar intervencions més personalitzades” afegeix Lazarus. “D'aquesta manera, es podria millorar la baixa percepció pública de la resposta de les administracions. En aquest article, plantegem una sèrie de recomanacions per a millorar la situació".

Referència: TM White, L Cash-Gibson, JM Martin-Moreno, R Matesanz, J Crespo, JL Alfonso-Sanchez, S Villapol, A El-Mohandes, J V Lazarus. COVID-SCORE Spain: Public perceptions of key government COVID-19 control measures. Eur J Public Health. 2021 Apr. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab066