Recerca

Un assaig clínic avalua combinacions de fàrmacs per tractar pacients assimptomàtics de Chagas

L'estudi destaca la necessitat de desenvolupar nous tractaments eficaços i segurs per eliminar el paràsit en adults amb infecció crònica

08.03.2017

 Un assaig internacional (STOP-CHAGAS), en què ha participat ISGlobal, avalua l'eficàcia de dos fàrmacs en monoteràpia o en combinació per eliminar el protozou Trypanosoma cruzi de pacients adults infectats. Usant la detecció de l'ADN del paràsit com a marcador de resposta terapèutica, l'estudi mostra que la combinació de dos fàrmacs (benznidazol i posaconazol) no aporta beneficis addicionals pel que fa a la monoterapia amb benznidazol, i subratlla la necessitat de desenvolupar nous fàrmacs antiparasitaris eficaços i segurs.

Actualment, s'estima que hi ha prop de 6 milions de persones infectades amb Trypanosoma cruzi, el paràsit que causa la malaltia de Chagas. Encara que moltes d'aquestes persones no presenten símptomes de la malaltia, entre un 30 i un 40 per cent acabarà desenvolupant problemes cardíacs i/o digestius. Una publicació recent estima que unes 200.000 persones moriran per cardiomiopatía chagàsica en els propers cinc anys. Els tractaments actuals contra T. cruzi són menys eficaços en pacients adults que en joves, per la qual cosa urgeix trobar nous fàrmacs o noves combinacions de fàrmacs existents per a ells.

L'objectiu de l'estudi STOP-CHAGAS va consistir en avaluar per primera vegada l'eficàcia d'una combinació de dos fàrmacs en l'eliminació del paràsit de pacients adults asimptomàtics. L'assaig clínic multicéntric i aleatori es va realitzar amb 120 pacients de 19 centres de 5 països llatinoamericans i de l'Estat espanyol. Els pacients es van dividir en quatre grups que, durant 60 dies, van rebre un tractament determinat: placebo, benznidazol, posaconazol o la combinació de benznidazol i posaconazol. La permanència del paràsit es va determinar per mètodes moleculars, sis i dotze mesos després. Els resultats demostren que el posaconazol va ser molt eficaç en eliminar el paràsit en els primers 60 dies, però l'efecte no va ser sostingut, a diferència del benznidazol l'efecte del qual es va mantenir fins a un any després en el 87% dels casos (100% dels que van finalitzar el tractament). Tanmateix, el 30% dels pacients tractats amb benznidazol van haver d'interrompre el tractament a causa dels efectes secundaris. Finalment, la combinació dels dos fàrmacs no va suposar cap avantatge respecte la monoteràpia amb benznidazol.

“Aquests resultats subratllen la necessitat de trobar nous fàrmacs o règims terapèutics alternatius que ajudin a disminuir els efectes secundaris del benznidazol o a millorar l'eficàcia del tractament”, ha explicat Joaquim Gascon, director de la iniciativa de Chagas i coautor de l'estudi, i ha afegit que cal “desenvolupar nous fàrmacs eficaços i més ben tolerats per tractar els pacients adults amb la infecció crònica”.

Referència:

Morillo CA, Waskin H, Sosa-Estani S, et al. Benznidazole and Posaconazole in Eliminating Parasites in Asymptomatic T. Cruzi Carriers: The STOP-CHAGAS Trial. J Am Coll Cardiol. 2017 Feb 28;69(8):939-947.