Planificació urbana, medi ambient i salut

Contaminació de l'aire i falta d'atenció en infants. Video Abstract de Jordi Sunyer

"És molt important evitar la contaminació atmosfèrica en l'entorn escolar i sobretot la que emeten els vehicles dièsel"

En aquest video abstract, Jordi Sunyer, cap del Programa de Salut Infantil d'ISGlobal, introdueix l'estudi "Traffic-Related Air Pollution and Attention in Primary School Children: Short-Term Association" que ha estat publicat en la revista Epidemiology (Març 2017).