Prendre decisions més eficients per enfortir els sistemes de salut

ISGlobal col·labora en el desenvolupament de l'eina Xtrategy, que busca construir millors estratègies per incrementar l'atenció als pacients amb Chagas

06.08.2018

Xtrategy és una eina interactiva basada en un model matemàtic que té com a objectiu enfortir els sistemes de salut a partir de la millora de les decisions que prenen les autoritats locals i els actors que treballen en aquesta àrea. Desenvolupada per ISGlobal, la Coalició Global de Chagas i l'Institut de Recerca d'Illinois, Xtrategy permet valorar l'impacte de les intervencions sanitàries i la complexitat de posar-les en marxa per abordar de manera integral un problema de salut.

Actualment, s'està provant el seu ús en la temàtica de Chagas a Bolívia a través d'un projecte d'innovació finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament Internacional (AECID). El projecte s'està implementant sota accions coordinades entre ISGlobal, la Coalició Global de Chagas i Ajuda en Acció, juntament amb els seus socis locals a Bolívia, la Fundació CEADES i la Fundació Intercultural Nor Sud.

A través de l'ús d'aquesta eina per part dels responsables municipals i departamentals de salut, es reforça el disseny d'estratègies d'atenció integral a pacients amb Chagas adaptades a les zones d'intervenció. És, per tant, una eina útil per a per a promoure la discussió i reflexió sobre prioritats, així com per millorar els processos de planificació i gestió d'atenció en salut.

Durant els dos últims mesos s'han realitzat onze tallers participatius en zones amb una alta incidència de la malaltia de Chagas en què s'ha implementat l'ús de l'eina per al disseny d'una estratègia per al maneig integral de Chagas a nivell local. Aquesta activitat s'ha realitzat en set municipis del Chaco tarijeño (Yacuiba, Villamontes i Caraparí) i chuquisaqueño (Huacaya, Huacareta, Muyupampa i Monteagudo) en què han participat un total de 71 autoritats. Les estratègies resultants de cada un dels tallers seran discutides en les taules municipals de salut i posteriorment portades als plans operatius anuals de salut a nivell municipal.