Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

La Salut Mental a Espanya

Anàlisi de la situació actual i recomanacions

23.02.2023

La salut mental ha estat una qüestió històricament oblidada i estigmatitzada a la societat espanyola, si bé la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat la necessitat urgent de prestar-hi atenció i dur a terme una actualització d'estratègies a nivell global i nacional, centrades en el benestar integral i la inclusió social. Així ho reflecteix l'estudi "La Salut Mental a Espanya" que, per encàrrec del Consell General de Col·legis Farmacèutics d'Espanya, ha elaborat ISGlobal, centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”.

Després de detallar la situació actual, el text aborda les capacitats i les limitacions del sistema espanyol en aquests tres àmbits:

  • la prevenció de malalties mentals,
  • la ràpida identificació dels símptomes de malaltia mental, i
  • el tractament de les malalties mentals.

La salut mental, qüestió de tots

El document d'anàlisi destaca la importància d'implicar tots els col·lectius polítics i socials per abordar els nous desafiaments que es perfilen al voltant de la salut mental. Alhora, és una crida a l'acció per sensibilitzar sobre la importància de la salut mental i promoure la inclusió social, la lluita contra l'estigma i el respecte als drets de la ciutadania.

En resum, "La Salut Mental a Espanya" subratlla la necessitat d'una atenció integral de la salut, on la salut mental tingui un paper fonamental al benestar de les persones.

Aquesta “Radiografia de l'Estat de la Salut Mental a Espanya”, com a part de l'Estratègia Social de la Professió Farmacèutica, ofereix una sèrie de recomanacions sorgides de l'anàlisi i la discussió del Consell Assessor Social, que integren les tretze entitats següents: AFAMMER, Cáritas, CEAPA, CEOMA, CERMI, Cruz Roja, Farma Mundi, Farmacéuticos Sin Fronteras, Fundación ONCE, IMSERSO, Plataformas de Organizaciones de Pacientes, REDR i UNICEF.