Publicador de continguts

Recerca

Experts mostren com la resiliència davant l'Alzheimer difereix segons el sexe i el gènere

Homes i dones presenten diferències en l'exposició al risc, les patologies cerebrals i les capacitats d’afrontament de la malaltia

05.07.2024
Alzheimer
Foto: Canva

Un grup d'experts internacionals liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", sota el paraigua de The Alzheimer's Association International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment, ha presentat una declaració de consens sobre les disparitats de sexe i gènere en la resiliència a la malaltia d'Alzheimer i demana que aquestes diferències s'incorporin en investigacions futures. El treball s'ha publicat a Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Les dones constitueixen la majoria de les persones amb Alzheimer i tenen el doble de risc de patir-lo al llarg de la vida. La prevalença de factors protectors i de risc, la càrrega de patologies de la malaltia d'Alzheimer i altres afeccions relacionades, com les malalties cerebrovasculars, difereixen segons el sexe i el gènere, a causa de factors biològics (per exemple, el risc genètic) i factors construïts socialment (per exemple, l'educació o l'estil de vida).

"Avaluar com interactuen el sexe i el gènere és crucial per comprendre els mecanismes que mantenen la funció cognitiva i redueixen l'acumulació de patologies a l'envelliment i la malaltia d'Alzheimer, és a dir, els factors de resiliència i resistència", afirma Eider Arenaza-Urquijo, investigadora d'ISGlobal, primera autora de l'estudi i presidenta del grup de Reserva, Resiliència i Factors de Protecció de l'Associació de l'Alzheimer.

Resistència i resiliència a l'Alzheimer en homes i dones

Basant-se en la revisió d'una gran quantitat de literatura, l'equip va identificar diferències de sexe i gènere en el risc de demència i va detectar llacunes en la comprensió de les vies específiques de risc i resistència.

Tot i que les dones solen mostrar un avantatge cognitiu inicial, el seu deteriorament és més ràpid que el dels homes a mesura que avança la malaltia. Això pot ser degut a un desenvolupament diferencial de patologies, el que es coneix com a resistència a l'Alzheimer, o a capacitats diferents per mantenir el funcionament normal al llarg del temps i fer front a la patologia una vegada aquesta és present, el que es coneix com a resiliència cognitiva a l'Alzheimer.

De fet, les dones mostren inicialment una resiliència més gran, afrontant millor la patologia i l'atròfia cerebral i mantenint la funció cognitiva. La major resistència inicial de les dones està recolzada per investigacions amb animals que demostren el paper protector del cromosoma X en la malaltia d'Alzheimer (les dones solen tenir dos cromosomes X, mentre que els homes en tenen un). No obstant això, aquesta resistència inicial s'esvaeix a mesura que avancen cap a un diagnòstic clínic de deteriorament cognitiu lleu i malaltia d'Alzheimer, quan mostren més vulnerabilitat. De fet, els estudis suggereixen que les dones són més propenses a presentar una acumulació anormal de proteïna tau al cervell i mostren una major càrrega de patologies vasculars, sobretot després de la menopausa.

L’equip investigador proposa diversos mecanismes que expliquen el risc i la resistència diferencials en dones i homes, entre ells una prevalença més gran d'inactivitat física i trastorns afectius en les dones, però també factors biològics. En aquest sentit, les troballes genètiques suggereixen que la resiliència podria estar associada a vies immunitàries en les dones i cardiovasculars en els homes.

Abordar els factors modificables

Segons els autors, els estudis sobre la resiliència a l'Alzheimer s'han centrat principalment en els comportaments individuals, sense tenir en compte com els factors socials i culturals, com el gènere, influeixen en aquests comportaments i, per tant, en el risc i la resiliència. En aquest sentit, és important destacar que les diferències en la funció cognitiva entre homes i dones podrien estar disminuint en funció de la reducció de les desigualtats de gènere, a causa de més oportunitats per a les dones en educació, participació laboral i millores en la situació econòmica i condicions de vida. "Els factors de protecció, com l'educació, poden tenir efectes diferents en homes i dones. Ens cal comprendre la complexitat de les interaccions entre factors biològics i socials per entendre la resiliència a la malaltia d'Alzheimer", argumenta Arenaza-Urquijo.

Per això, l'equip advoca per un enfocament de la resiliència que tingui en compte el sexe i el gènere per comprendre millor la complexa interacció dels determinants biològics i socials. "Centrar-se més en l'impacte diferencial dels factors modificables informarà sobre si un factor específic té un impacte més gran en la resiliència cognitiva o cerebral en homes o dones", destaca Arenaza-Urquijo.

Recomanacions per a futures investigacions

Per millorar la comprensió de com el sexe i el gènere afecten la resiliència cognitiva davant l'envelliment i la malaltia d'Alzheimer, els investigadors recomanen diverses direccions clau per a estudis futurs. En primer lloc, subratllen la necessitat d'explorar com interactuen els factors de sexe i gènere en les diferents cultures, tenint en compte les diferències demogràfiques, genètiques, socials i clíniques que influeixen en el risc de demència.

La investigació també assenyala que les diferències de sexe/gènere en les característiques cerebrals, com la connectivitat cerebral, continuen sense estudiar-se com a factors de resistència a la malaltia d'Alzheimer que poden minimitzar l'impacte de les patologies a la cognició.

Els autors sostenen també que la publicació de resultats negatius és crucial per evitar biaixos i que tots els estudis haurien d'incloure resultats segregats per sexe. Finalment, assenyalen la importància de considerar el sexe i el gènere de forma no binària i d'incloure les poblacions LGTBIQ+ als estudis, que solen estar infrarepresentades i s'enfronten a una càrrega més gran de malalties cròniques.

 

Referència

Arenaza-Urquijo, EM., Boyle, R., Casaletto, K., Anstery, K., Vila-Castelar, C., et al. Sex and gender differences in cognitive resilience to ageing and Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia. Doi: 10.1002/alz.13844