Publicador de continguts

Recerca

La comunicació ràpida dels resultats de microbiologia és clau en el pronòstic dels pacients amb infeccions sanguínies

Una investigació liderada pel Clínic-IDIBAPS i ISGlobal conclou que el retard en l’arribada de la informació sobre el tipus de bacteri s’associa amb un augment de la mortalitat

25.05.2023
Infeccions sanguinies.jpg
Foto: Laboratori de Microbiologia del Centre de Diagnòstic Biomèdic del Clínic Barcelona (Foto: Francisco Avia - Hospital Clínic)

La comunicació dels resultats d’una anàlisi microbiològica per una infecció és tan important com disposar de tecnologies de diagnòstic ràpid per detectar-la. Així ho conclou un estudi d’investigadors i investigadores del Clínic-IDIBAPS i de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) publicat a la revista Clinical Infectious Diseases. L’article demostra la importància de tenir especialistes en microbiologia i malalties infeccioses les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana per millorar el pronòstic dels pacients amb infeccions en el torrent sanguini.

L’estudi l’ha coordinat el Dr. Climent Casals, Consultor del Servei de Microbiologia Clínica del Clínic i investigador d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, i del CIBERINFEC. Hi han participat altres especialistes del mateix equip i del Servei de Malalties Infeccioses del Clínic i de l’IDIBAPS.

Les infeccions del torrent sanguini tenen encara una elevada prevalença a tot el món, amb una mortalitat associada d’entre el 15 i el 30%. Diversos estudis assenyalen que la identificació ràpida d’aquestes infeccions i l’administració immediata del tractament adient són fonamentals per a la supervivència dels pacients.

En els darrers anys s’ha fet un esforç important en el desenvolupament de proves diagnòstiques per reduir el temps d’identificació del microorganisme causant de la infecció. “Aquest aspecte és clau per fer un ràpid diagnòstic de la infecció, però falta un altre punt important: què fer quan hi ha informació de diagnòstic ràpid disponible, però no hi ha ningú per transmetre la informació o per actuar en conseqüència”, explica Climent Casals.

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar si hi havia un efecte en el retard de la informació del laboratori en el pronòstic dels pacients.

L’estudi va consistir en l’anàlisi retrospectiva de 6.225 pacients amb infecció al torrent sanguini a l’Hospital Clínic de Barcelona per avaluar l’impacte d’informar o no dels resultats durant la nit i determinar la importància de la informació en temps real per tenir-ho en compte a l’hora d’assignar els recursos.

En l’anàlisi inicial dels resultats, en el que es van incloure tots els microorganismes causants d’infecció, no es van observar diferències en el pronòstic dels pacients entre la informació en temps real dels resultats o quan hi havia un retard.

En canvi, analitzant només els bacteris de creixement ràpid, com els enterobacteris, els resultats demostren que el retard en l’arribada de la informació obtinguda al laboratori de Microbiologia sobre el tipus de bacteri s’associa amb un augment de la mortalitat. Així, la informació donada en temps real té rellevància pronòstica i millora la supervivència dels pacients amb una infecció al torrent sanguini.

“El Clínic és un hospital terciari que disposa d’un bon nivell de cobertura i compta amb un equip d’especialistes en malalties infeccioses i microbiologia que treballen les 24 hores del dia i cada dia de la setmana per identificar i fer el seguiment de tots els pacients amb una infecció bacteriana”, apunta Climent Casals. “Tot i això, amb aquesta cobertura, hem vist un efecte en la mortalitat d’algunes de les bacterièmies, el que planteja que si el que hem observat al nostre hospital és real, la manca d’aquesta cobertura en altres hospitals pot condicionar el pronòstic de la malaltia”, afegeix.

“Així, amb els resultats que hem observat, es requereixen més estudis per corroborar aquesta associació i determinar la necessitat de tenir una cobertura 24/7 en aquest àmbit”, conclou el Dr. Casals.


Referència:

Fidalgo B, Morata L, Cardozo C, Del Río A, Morales J, Fernández-Pittol M, Martínez JA, Mensa J, Vila J, Soriano A, Casals-Pascual C. Information delay of significant bloodstream isolates and patient mortality: A retrospective analysis of 6,225 adult patients with bloodstream infection. Clin Infect Dis. 2023 Apr 26:ciad243. doi: 10.1093/cid/ciad243.