Potenciar el transport actiu a Europa té un alt impacte sobre la salut

Estudi publicat a Plos One i liderat per investigadors de CREAL-ISGlobal

03.03.2016
Foto: Flickr Diluvi (CC)

Les polítiques que estimulen el transport actiu (a peu i en bicicleta) s'han relacionat amb beneficis per a la salut. Aquest estudi, liderat per investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), centre aliat d'ISGlobal i publicat a Plos One, ha tingut com a objectiu avaluar els possibles riscos i beneficis per a la salut de la promoció del transport actiu per anar a la feina a la població de grups d'edat compresos entre els 16 i els 64 anys en sis ciutats europees. Els investigadors han dut a terme una avaluació de l'impacte en la salut en dos escenaris: l'augment de l'ús de la bicicleta i caminar més.

El que es va estimar va ser la mortalitat per qualsevol causa relacionada amb els canvis en el nivell d'activitat física, l'exposició a la contaminació atmosfèrica per material particulat fi amb un diàmetre inferior a les 2,5 micres, així com les morts de trànsit a les ciutats de Barcelona, Basilea, Copenhaguen, París, Praga, i Varsòvia. Tots dos escenaris analitzats van produir beneficis per a la salut en les sis ciutats. Els investigadors van trobar que un augment de l'ús de la bicicleta d'un 35% de tots els viatges (com a Copenhaguen) produïa els beneficis més alts entre els diferents escenaris analitzats a Varsòvia amb una mitjana de 113 morts anuals evitades, 61 a Praga, 37 a Barcelona i París i unes 5 a Basilea. "Un augment en viatges a peu al 50% en tots els viatges (com a París) va donar com a resultat 19 morts de mitjana evitades anualment a Varsòvia, 11 a Praga, 6 a Basilea, 3 a Copenhaguen i Barcelona. Els escenaris estudiats també van mostrar una reducció en les emissions de diòxid de carboni en les sis ciutats de 1.139-26.423 tones per any", explica David Rojas, investigador de CREAL i ISGlobal i primer autor d'aquest estudi.

Les polítiques per promoure el transport actiu pot produir beneficis per a la salut, però aquestes depenen de les característiques actuals de les ciutats. L'augment de la col·laboració entre els diferents professionals de la salut, els especialistes en transport i els planificadors urbans ajudarà a introduir la perspectiva de la salut en les polítiques de transport i promoure el transport actiu.

Aquest estudi posa en relleu la importància de les característiques existents a les ciutats en la determinació dels impactes sobre la salut de les polítiques de transport actiu. Característiques com ara els nivells d'activitat física de base en la població, la seguretat del trànsit o la qualitat de l'aire, pot augmentar o disminuir els beneficis associats amb les polítiques de transport actiu. "Aquestes polítiques produiran majors beneficis per a la salut quan se centren en la població més sedentària o en els modes de transport més sedentaris. És a dir, els automòbils", comenta Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi TAPAS.

"L'aplicació de les polítiques de transport actiu amb una millora en la seguretat del trànsit, particularment per als modes de transport actiu, donarà lloc a majors beneficis nets per a la salut. I la millora de la qualitat de l'aire al costat de la implementació d'una política de transport actiu també reduirà els riscos per als ciclistes i vianants, així com per tots els altres ciutadans, i augmentarà els beneficis de les intervencions per a la salut", especifica Rojas. Segons els investigadors aquestes característiques s'han de tenir en compte pels creadors de polítiques, ONG, ciutadans i els avaluadors de riscos en l'elaboració de polítiques.

Les polítiques de transport actiu poden resultar en beneficis per a la salut. No obstant això, aquestes polítiques han de considerar en primer lloc els actuals nivells de seguretat de trànsit a la ciutat i dissenyar intervencions apropiades de seguretat per a ciclistes i vianants perquè produeixin els majors beneficis nets per a la salut. "Es necessita aplicar unes polítiques de transport que integrin una perspectiva de salut en els entorns urbans. Per aconseguir això, es necessita una col·laboració estreta i forta entre els professionals de la salut, els especialistes en transport i els planificadors urbans a les ciutats", conclou Nieuwenhuijsen.

Referència

Rojas D. et al. Health impacts of active transportation in Europe. PLoS One. 2016 Mar 1;11(3):e0149990. doi: 10.1371/journal.pone.0149990.