Publicador de continguts

Planificació urbana, medi ambient i salut

PASTA - Physical Activity through Sustainable Transport Approaches

Durada
48 mesos (2014-2018)
Coordinador
University of Natural Resources and Life Science, Austria - Michael Meschik
Finançadors
NormEuropean Commission, FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (Grant Agreement # 602624)
El projecte PASTA es centra en la promoció i facilitació sistemàtiques de la mobilitat activa (és a dir, desplaçar-se a peu i amb bicicleta, incloent la combinació amb l'ús del transport públic) com a enfoc innovador per a integrar l'activitat física en la vida quotidiana de les persones. En contraposició amb la pràctica d'un esport o exercici físic, la mobilitat activa requereix menys temps i motivació, ja que proporciona tant la conveniència com a mode de transport, com d'estil de vida saludable. Com a tal, té potencial per a arribar a sectors de la població que no han estat receptius a la promoció i beneficis de l'esport i l'exercici físic.

Els objectius del projecte són els següents:El projecte examinarà la literatura sobre mobilitat activa i identificarà mesures innovadores i iniciatives sistemàtiques per a promoure la mobilitat activa, així com les intervencions de seguretat de trànsit.

Es durà a terme un estudi longitudinal per a avaluar les iniciatives en curs de mobilitat activa combinades amb les intervencions de seguretat de trànsit per a entendre millor les correlacions entre mobilitat activa i els seus efectes en els nivells d'activitat física en general, el risc de lesions i l'exposició a la contaminació de l'aire.

Es desenvoluparà una eina fàcil d'usar per a millorar l'avaluació de l'impacte en salut de la mobilitat activa.

L'eina s'aplicarà al comportament de mobilitat activa observat a les ciutats d'estudi i permetrà l'avaluació dels impactes en salut i econòmics de les mesures.

El projecte també produirà un compendi de bones pràctiques de promoció de la mobilitat activa dirigides a qui prenen les decisions, les autoritats que apliquen les polítiques, les empreses, les organitzacions de la societat civil i els usuaris finals.

Les conclusions i els informes de progrés seran comunicats a diversos destinataris, responsables polítics, professionals, investigadors i usuaris finals, a través d'una sèrie de mitjans de comunicació, és a dir, informes, revistes, fulletons, continguts web, tallers i presentacions.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Marius Joannes Nieuwenhuijsen
    Marius Joannes Nieuwenhuijsen

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null