Planificació urbana, medi ambient i salut

PASTA - Physical Activity through Sustainable Transport Approaches

Durada
48 mesos (2014-2018)
Coordinador
University of Natural Resources and Life Science, Austria - Michael Meschik
Finançadors
NormEuropean Commission, FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (Grant Agreement # 602624)
El projecte PASTA es centra en la promoció i facilitació sistemàtiques de la mobilitat activa (és a dir, desplaçar-se a peu i amb bicicleta, incloent la combinació amb l'ús del transport públic) com a enfoc innovador per a integrar l'activitat física en la vida quotidiana de les persones. En contraposició amb la pràctica d'un esport o exercici físic, la mobilitat activa requereix menys temps i motivació, ja que proporciona tant la conveniència com a mode de transport, com d'estil de vida saludable. Com a tal, té potencial per a arribar a sectors de la població que no han estat receptius a la promoció i beneficis de l'esport i l'exercici físic.

Els objectius del projecte són els següents:El projecte examinarà la literatura sobre mobilitat activa i identificarà mesures innovadores i iniciatives sistemàtiques per a promoure la mobilitat activa, així com les intervencions de seguretat de trànsit.

Es durà a terme un estudi longitudinal per a avaluar les iniciatives en curs de mobilitat activa combinades amb les intervencions de seguretat de trànsit per a entendre millor les correlacions entre mobilitat activa i els seus efectes en els nivells d'activitat física en general, el risc de lesions i l'exposició a la contaminació de l'aire.

Es desenvoluparà una eina fàcil d'usar per a millorar l'avaluació de l'impacte en salut de la mobilitat activa.

L'eina s'aplicarà al comportament de mobilitat activa observat a les ciutats d'estudi i permetrà l'avaluació dels impactes en salut i econòmics de les mesures.

El projecte també produirà un compendi de bones pràctiques de promoció de la mobilitat activa dirigides a qui prenen les decisions, les autoritats que apliquen les polítiques, les empreses, les organitzacions de la societat civil i els usuaris finals.

Les conclusions i els informes de progrés seran comunicats a diversos destinataris, responsables polítics, professionals, investigadors i usuaris finals, a través d'una sèrie de mitjans de comunicació, és a dir, informes, revistes, fulletons, continguts web, tallers i presentacions.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Mark Nieuwenhuijsen
    Mark Nieuwenhuijsen Reserach Professor, Director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut, i cap del programa de Contaminació de l'Aire i Entorn Urbà

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

ESCAPE

European Study of Cohorts for Air Pollution Effects

ESAIRE

Engaging Citizens in Science: Promoting the Viability of Participatory Sensing for Monitoring Air and Environmental Quality

http://www.esaire.eu

iMAP Barcelona

The international Mind, Activities and urban Places in Barcelona study (iMAP Barcelona study): Building the evidence base on the relationships between environment, active living and cognitive health