Els actors no estatals i la salut global. L'eradicació de la polio a Pakistan

07/01/2014
 

Estudi de cas presentat com a treball final del Màster en Salut Global d'ISGlobal i la Universitat de Barcelona. Publicat conjuntament amb ESADEgeo.

Autor: Daniel Tiefengraber, doctor en Medicina.