Publicador de continguts

Memòria anual ISGlobal 2011

 

Resum de la memòria d'activitats de l'Institut de Salut Global de Barcelona corresponent a l'exercici de 2011.

La versió completa es pot consultar a http://2011.isglobal.org/ca/index.php