Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Les persones que es desplacen diàriament a través d'entorns naturals reporten millor salut mental

Esta asociación es aún más fuerte entre quienes practican transporte activo

18.10.2018
Foto: Alua Magzumova

Segons un nou estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, les persones que es desplacen diàriament a través d'entorns naturals reporten una millor salut mental. Aquesta és la conclusió principal d'una recerca basada en qüestionaris resposts per prop de 3,600 participants de quatre ciutats europees i publicada en Environment International .

L'estudi es va dur a terme en el marc del projecte “Efectes positius per a la salut del medi ambient natural a l'aire lliure en poblacions típiques de diferents regions d'Europa” ( PHENOTYPE). Les i els 3.599 participants de Barcelona (Espanya), Doetinchem (Països Baixos), Kaunas (Lituània) i Stoke-on-Trent (Regne Unit) van respondre un qüestionari sobre els seus hàbits de transport i la seva salut mental.

L'anàlisi estadística va mostrar que les persones enquestades que viatjaven diàriament a través d'entorns naturals tenien en mitjana una puntuació de salut mental de 2,74 punts més que les que viatjaven amb menys freqüència a través d'entorns naturals. Aquesta associació va ser encara més forta entre les persones que van declarar practicar el transport actiu (és a dir, caminar o anar amb bicicleta). En aquest cas, els entorns naturals es van definir com tots els espais a l'aire lliure públics i privats que contenen elements naturals “verds” i/o “blaus”, com arbres als carrers, boscos, parcs urbans o naturals i també s'incloïen tots els tipus de cossos d'aigua.

Altres resultats van mostrar que hi havia més persones que practicaven el transport actiu entre aquelles que declaraven viatjar diàriament a través d'entorns naturals. No obstant això, la qualitat dels entorns naturals en els quals es donaven els desplaçaments no va influir en els resultats.

“Per estudis experimentals anteriors, sabíem que practicar activitat física en entorns naturals pot reduir l'estrès, millorar l'estat d'ànim i la restauració mental , comparat amb una activitat equivalent realitzada en entorns urbans. Encara que aquest estudi és el primer del seu tipus de què tenim constància i, per tant, es necessitarà més recerca, les nostres dades mostren que ja només el fet de desplaçar-se a través d'aquests espais naturals pot tenir un efecte positiu en la salut mental”, diu Wilma Zijlema, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

“La salut mental i la inactivitat física són dos dels principals problemes de salut pública associats amb la vida en entorns urbans. El disseny urbà podria ser una eina poderosa per enfrontar aquests desafiaments i crear ciutats més saludables. Una forma de fer-ho seria invertir en rutes de transport naturals per anar amb bicicleta i caminar ”, afirma Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal i últim autor de l'estudi.

Referència

Wilma L. Zijlema, Ione Avila-Palencia, Margarita Triguero-Mas, Christopher Gidlow, Jolanda Maas, Hanneke Kruize, Sandra Andrusaityte, Regina Grazuleviciene, Mark J. Nieuwenhuijsen. Active commuting through natural environments is associated with better mental health: Results from the PHENOTYPE project. Environ. Int. 2018. 2018 Dec; 121 (Pt 1): 721-727. doi: /10.1016/j.envint.2018.10.002