Recerca

Les infeccions per paràsits intestinals podrien facilitar les infeccions per malària, i viceversa

Un estudi realitzat a Moçambic, on les dues malalties són endèmiques, va analitzar la resposta immunitària en persones exposades a tots dos paràsits

09.12.2021
Foto: Berta Grau

Les infeccions per diferents cucs intestinals (o helmintiasis) podrien afavorir les infeccions per Plasmodium falciparum —una de les espècies del gènere Plasmodium que causen la malària—, suggereix un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM). Els resultats de l'estudi ressalten la importància d'entendre l'impacte de les coinfeccions i exposicions naturals a aquests paràsits per millorar-ne les estratègies de control.

La malària i les helmintiasis són dues malalties freqüents en regions tropicals i subtropicals, i especialment en poblacions de pocs recursos amb un accés limitat a l'aigua potable o instal·lacions sanitàries. Per tant, la probabilitat que una mateixa persona s'infecti amb tots dos tipus de paràsits és elevada.

“Sabem que el paràsit de la malària (P. falciparum) i els helmints indueixen diferents tipus de resposta immunitària”, explica Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal i co-autora sènior de l'estudi. El primer indueix una resposta anomenada Th1, caracteritzada per la producció d'anticossos IgG1 i IgG3, eficaç per a eliminar paràsits intracel·lulars. Els helmints, en canvi, indueixen una resposta poc inflamatòria, de tipus Th2, més eficaç contra paràsits extracelul·lars, caracteritzada per la producció d'anticossos IgE i IgG4. “La pregunta que ens vam fer és: com és la resposta immunitària quan una persona ha estat infectada per tots dos paràsits?”, afegeix Dobaño.

Per respondre a aquesta pregunta, personal investigador del programa de Malària ha treballat amb l'equip de Jose Muñoz, investigador del programa de Malalties parasitàries i importades. Volien estudiar el tipus d'anticossos enfront dels dos paràsits en una cohort de Manhiça, al Sud de Moçambic, on totes dues infeccions són endèmiques.

L'estudi va comprendre 715 participants (nens i adults) de sis localitats diferents de Manhiça, dels quals es disposa d'informació socioeconòmica detallada. L'equip investigador va analitzar el nombre i el tipus d'anticossos contra 16 antígens de P. falciparum i 11 antígens de diferents helmints. A més, van determinar si les persones estaven infectades en aquest moment o si havien estat exposades prèviament a dites paràsites.

Els resultats mostren que el 83% de les persones participants tenien o havien passat les dues infeccions. Aquest grup coinfectat o coexposat (en el qual es concentrava la gran majoria de persones adultes) tenia nivells més elevats d'anticossos IgE totals i IgG específics i una diversitat més elevada d'anticossos IgG contra els dos paràsits (és a dir, capaços de reconèixer més antígens de tots dos paràsits), comparat amb les persones que només havien estat infectades per una mena de paràsit. A més, en la població infantil, la coinfecció es va associar amb una tendència a tenir una càrrega més elevada de P. falciparum.

“Creiem que l'augment en anticossos reflecteix un augment en l'exposició al paràsit”, diu Rebeca Santano, primera coautora de l'estudi juntament amb Rocío Rubio. “Això suggereix que la infecció per P. falciparum crea un “ambient immunitari” propici per a la infecció per helmints, i viceversa,” afegeix.

La pertinença al grup coinfectat o coexposat va ser més comú en persones adultes, però això no es va associar amb factors socioeconòmics o accés a aigua potable i sanitat. “No obstant això, no podem descartar que hi hagi altres factors en joc, com la desnutrició, que augmentin la susceptibilitat a totes dues infeccions en aquesta població,” comenta Gemma Moncunill, coautora sènior de l'estudi.

“Una de les fortaleses d'aquest estudi és que també va incloure persones que no estaven infectades per P. falciparum o helmints en aquest moment, però que ho havien estat prèviament”, comenta Dobaño. Això és particularment rellevant en zones endèmiques on les infeccions repetides poden deixar una petjada en el sistema immunitari que afecti la manera en què reacciona a infeccions posteriors.

Referència

 Rebeca Santano, Rocío Rubio, Berta Grau-Pujol, Valdemiro Escola, Osvaldo Muchisse, Inocência Cuamba, Marta Vidal, Pau Cisteró, Gemma Ruiz-Olalla, Ruth Aguilar, Maria Demontis, Jose Carlos Jamine, Anélsio Cossa, Charfudin Sacoor, Jorge Cano, Luis Izquierdo, Chetan E. Chitnis, Ross L. Coppel, Virander Chauhan, David Cavanagh, Sheetij Dutta, Evelina Angov, Deepak Gaur, Lisette van Lieshout, Bin Zhan, Jose Muñoz, Gemma Moncunill, Carlota Dobaño. Plasmodium falciparum and helminth coinfections increase IgE and parasite-specific IgG responses. Microbiology Spectrum. 2021.