Recerca, Eliminació de la malària

Les infeccions asintomàtiques per P. vivax contribueixen a mantenir la transmissió de la malària

L'alta prevalença d'infeccions silencioses, indetectables per mètodes clàssics, subratlla la importància d'utilitzar noves estratègies de detecció i tractament

02.07.2007

El Dr. Ivo Mueller, investigador d'ISGlobal i del Walter and Eliza Hall Institute de Melbourne (Austràlia) dirigeix un equip que per primera vegada ha utilitzat mètodes diagnòstics moleculars sensibles a gran escala per realitzar un estudi epidemiològic de malària en les Illes Salomó

En les últimes dues dècades, les Illes Salomó ha aconseguit una impressionant reducció del 90% en el nombre de casos de malària, com a resultat d'intervencions massives de control, i el país s'ha fixat com a objectiu l'eliminació de la malaltia. No obstant això, les infeccions asintomàtiques i generalment indetectables per proves clàssiques de diagnòstic basades en microscopia, poden contribuir a mantenir la transmissió del paràsit, fins i tot en àrees amb nombres reduïts de casos. Per això, els investigadors van buscar determinar la prevalença d'infeccions asintomàtiques per Plasmodium vivax i Plasmodium falciparum en una regió de baixa transmissió de les Illes Salomó, usant un mètode de diagnòstic molecular mes sensible. 

Els resultats, publicats al Plos Neglected Tropical Diseases, mostren que el P. vivax roman endèmic, amb una alta prevalença d'infeccions asintomàtiques i indetectables per microscopía. Aquestes infeccions silencioses, no obstant, generen gametòcits (la fase infecciosa del paràsit) i per tant poden contribuir de manera significativa a mantenir la transmissió de la malaltia. Per contra, el P. falciparum ha pràcticament desaparegut i els pocs casos detectats en l'estudi es deuen probablement a reintroduccions per viatgers. 

Aquests resultats representen un repte important per als programes de control de la malària basats en la detecció de Plasmodium per mètodes clàssics. Per això, conclouen els autors, l'eliminació de la malaltia requerirà de noves estratègies per detectar i tractar el reservori asintomàtic del paràsit.

Referència:

Waltmann A et al. High Rates of Asymptomatic, Sub-microscopic Plasmodium vivax Infection and Disappearing Plasmodium falciparum Malaria in an Area of Low Transmission in Solomon Islands. PLoS Negl Trop Dis. 2015 May 21;9(5):e00037

Més informació

Iniciativa d'eliminació de la malària