Publicador de continguts

Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Les alteracions genètiques relacionades amb el TDAH es vinculen també amb dèficits en la memòria infantil

25.09.2020
Nena llegint al sofà
Foto: Josh Applegate - Unsplash

Les variants genètiques que augmenten el risc de desenvolupar trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) podrien contribuir a empitjorar la memòria de treball en nenes i nens. És la conclusió principal d'un estudi liderat per investigadores de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, i els resultats de la qual s'han publicat recentment en la revista Psychological Medicine.

El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament que sorgeix durant la infantesa. Més enllà de la falta d'atenció i la hiperactivitat, entre els símptomes que caracteritzen aquesta afecció es troben unes certes dificultats cognitives, com un mal rendiment de la memòria de treball. “La memòria de treball és una capacitat crucial no sols per a emmagatzemar informació recent, sinó per a processar-la correctament”, comenta Silvia Alemany, coordinadora de l'estudi i investigadora d’ISGlobal. “Amb aquest treball volíem comprovar si les variants genètiques vinculades amb el TDAH també s'expressen en funcions cognitives com la memòria i l'atenció, durant la infància”.

Per a dur a terme la recerca, l'equip ha comptat amb les dades de 1.667 nens i nenes sans d'entre set i deu anys que participen en BREATHE, un projecte dirigit a estudiar l'impacte de la contaminació ambiental sobre el desenvolupament cognitiu infantil. Durant un any, les i els experts van analitzar el rendiment de la memòria de treball i l'atenció de la població de mostra, alhora que van avaluar el risc poligènic a desenvolupar TDAH.

D'acord amb els resultats de l'estudi, a major susceptibilitat genètica al TDAH, menor rendiment en la memòria de treball. “Vam observar que la susceptibilitat genètica vinculada al TDAH es manifesta en un pitjor rendiment en la memòria de treball en nens i nenes que, en la seva majoria, no manifesten símptomes d'aquest trastorn”, assegura Sofia Aguilar-Lacasaña, primera autora de l'estudi i investigadora d’ISGlobal. “Tot i això, les variants genètiques relacionades amb el TDAH no semblen afectar la trajectòria cognitiva avaluada durant un any, els nens i nenes van millorar les seves puntuacions al final de l'any independentment de la seva susceptibilitat genètica al TDAH, encara que aquells nens amb una alta susceptibilitat, van mostrar pitjors puntuacions d'inici”, afegeix Aguilar-Lacasaña.

Una relació més marcada en nens que en nenes

“Curiosament, en estratificar per sexe, vam observar que els efectes de tenir més risc de desenvolupar TDAH sobre el rendiment de la memòria de treball són més marcats en nens que en nenes”, destaca Aguilar. Si bé és cert que el TDAH afecta més al sexe masculí, una possible explicació per a aquestes troballes es refereix al fet que la susceptibilitat genètica al TDAH podria operar mitjançant mecanismes diferents entre nens i nenes.

Aquest és el primer estudi que examina l'associació entre el risc poligènic de TDAH i el desenvolupament cognitiu durant un any. “Les nostres troballes amplien els coneixements sobre l'origen genètic de la capacitat de memòria de treball i suggereixen que les variants de risc genètic per al TDAH poden contribuir a un menor rendiment d'aquesta”, conclou Alemany.

Referència

Aguilar-Lacasaña, S., Vilor-Tejedor, N., Jansen, P., López-Vicente, M., Bustamante, M., Burgaleta, M., Alemany, S. (2020). Polygenic risk for ADHD and ASD and their relation with cognitive measures in school children . Psychological Medicine, 1-9. doi:10.1017/S0033291720003189