Recerca

La revisió del sistema d'avaluació del personal investigador és imprescindible per impulsar la ciència oberta

ISGlobal coorganitza un B·Debat sobre la ciència oberta en el context espanyol i a Europa

09.10.2018

Expertes i experts, convocades per B·Debate, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la Caixa”, van coincidir en assenyalar que la revisió del sistema d’avaluació del personal investigador és imprescindible per impulsar la ciència oberta, un moviment que promou una ciència més accessible per a tothom, que sigui eficaç, reproduïble i transparent.

Actualment, moltes vegades l’avaluació de la carrera professional d’un investigador segueix centrantse en el número de publicacions i el factor d’impacte de les revistes científiques on apareixen els seus articles. Diferents moviments internacionals ja han subratllat la importància de revisar aquest sistema per millorar la forma amb què s’avalua la qualitat dels resultats i l’impacte de la investigació, com la Declaració de San Francisco d’Avaluació de la Investigació. A banda de la quantitat, l’avaluació de la recerca també ha de tenir en compte la qualitat.

L’ideòleg del concepte RRI, sigles anglosaxones que fan referència a la recerca i innovació responsables, René Von Schomberg, va comentar a Barcelona que el sistema d’avaluació actual genera eficàcia a nivell individual, però ineficàcia a nivell sistèmic. Això fa que, per exemple, el nivell de publicacions a Europa sigui molt alt, però no es tradueixi en nivells similars d’innovació. Per això, la Comissió Europea (CE) es planteja invertir en coalicions multiactor que treballin de manera cooperativa per buscar millors solucions a problemes persistents i complexes.

Aquest expert de la CE i altres membres d’universitats i centres de recerca, així com editors i finançadors, es van reunir els passats 4 i 5 d’octubre a CosmoCaixa Barcelona per reflexionar sobre el procés de recerca, l’avaluació i aspectes ètics, legals i socials, així com discutir sobre els reptes i les oportunitats que suposa la transició cap a un model de ciència oberta i fer propostes per poder impulsar-la a Catalunya, Espanya i a Europa.

Aquest B·Debate va estar coorganitzat per 5 institucions amb experiència en aquesta qüestió i involucrades en projectes europeus de la recerca i innovació responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) i ciència oberta: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya, l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Els participants van admetre que encara queda un camí llarg i dur per recórrer, que ha de començar per un model d’avaluació diferent a l’actual. Els experts van proposar un nou model d’avaluació que hauria de ser més flexible, tenir en compte la varietat d’àrees d’investigació, el contingut dels articles científics –i no només les seves mètriques–, i l’impacte dels resultats en el seu context. Aquestes i altres preocupacions de la comunitat científica s’inclouran en un document, en procés d’elaboració durant les properes setmanes, per redactar una sèrie de recomanacions per les institucions locals, regionals, d’àmbit estatal i europeu que els ajudin a impulsar la ciència oberta.

Recentment, tant el govern espanyol com el de la Generalitat de Catalunya han expressat la seva voluntat d’implementar la ciència oberta amb plans nacionals. A nivell europeu, la CE juntament amb 12 organismes nacionals, tots ells finançadors de R+D, van impulsar el mes passat el Pla S, una iniciativa en la qual es comprometien a exigir als investigadors finançats amb els seus fons que publiquessin els resultats dels projectes en accés obert i immediat a partir de 2020. Aquest B·Debate vol aprofitar aquest moment polític únic per oferir els seus propis suggeriments i canvis estructurals i estratègies de desenvolupament per impulsar la ciència oberta.