Recerca

L'OMS aprova la nova estratègia global contra la malària per als propers quinze anys

L'objectiu de l'estratègia és reduir la càrrega global de la malaltia de 90% i eliminar la malària en 35 països addicionals pel 2030

27.05.2015
Foto: Hay S, Okiro E, Gething P, Patil A, Tatem A, Guerra C, Snow R

El passat 20 de maig, durant l'Assemblea Mundial de la Salut, els estats membres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van aprovar una nova estratègia contra la malària pel període 2016-2030. L'estratègia busca basar-se sobre els assoliments aconseguits recentment en matèria de control vectorial, quimioprevenció, diagnòstic i tractament per mantenir i accelerar el progrés cap a l'eliminació de la malària. L'estratègia s'estructura entorn de tres pilars: i) garantir l'accés universal a la prevenció, diagnòstic i tractament de la malaltia; ii) accelerar els esforços en l'eliminació per aconseguir la certificació com a país lliure de malària; i iii) transformar la vigilància de la malària en una intervenció de base. El pla ressalta la importància de la innovació i el desenvolupament així com la necessitat de comptar amb compromís polític, finançament sostenible i uns sistemes de salut enfortits. Pel Dr. Pedro Alonso, Director del Programa Global sobre Malària de l'OMS i membre del Consell Internacional en Salut Global d'ISGlobal, "És un moment històric. És la resolució més important aprovada en els últims 50 anys". 

Usant l'estratègia de l'OMS com a base, l'associació Roll Back Malària ha publicat un altre document sobre "Accions i inversions per combatre la malària 2016-2020". El document analitza com els nous actors poden contribuir a implementar i finançar l'estratègia global contra la malària. 

Les amenaces immediates plantejades per la resistència als insecticides i fàrmacs així com l'increment en el nombre de morts per malària com a resultat de l'última crisi de l'Ebola, mostren que les estratègies actuals de control de la malària no són suficients. En aquest sentit, l'estratègia aprovada per l'OMS coincideix plenament amb la Iniciativa d'Eliminació de la Malària llançada per ISGlobal fa diversos anys amb el ferm convenciment de que l'única solució sostenible a llarg termini és l'eliminació completa del paràsit en una regió determinada. En 2013, ISGlobal va ser nomenat "Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària".