Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'exposició al ferro present en l'aire podria afectar a la motricitat fina

Un estudi investiga la neurotoxicitat per al desenvolupament dels elements que componen les partícules PM2,5, un dels contaminants atribuïbles al tràfic motoritzat

02.11.2017
Foto: Foto: Minuk

Els nens i nenes que al moment de néixer estan exposats a majors nivells de ferro en l'aire, un element predominant de la contaminació causada pel trànsit motoritzat, mostren menor rendiment en l'habilitat motriu fina. És la principal conclusió d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa" i publicat recentment a Environment International.

La recerca, emmarcada en el projecte europeu ESCAPE, es proposava treure a la llum les associacions entre l'exposició al moment de néixer als elements que componen les partícules PM2,5, un dels contaminants atribuïbles al trànsit motoritzat, i les funcions cognitives i psicomotores durant la infantesa. Per a això, van comptar amb una població de 7.246 nens i nenes entre 1 i 9 anys d'edat i pertanyents a quatre cohorts de naixement situades a Holanda, Alemanya, Itàlia i Espanya.

Les dades analitzades provenien de tres fonts principals: tests neuropsicològics completats pels mateixos menors o pels seus pares; mesuraments realitzats en cadascun dels quatre països entre els anys 2008 i 2011 per determinar la composició elemental de les partícules PM2,5; i el domicili familiar al moment del naixement, a partir del qual es va estimar l'exposició de cada participant als elements que componen les partícules PM2,5.

Malgrat que l'estudi va analitzar fins a 8 dels elements presents en les partícules PM2,5 (coure, ferro, potassi, níquel, sofre, silici, vanadi i zinc), solament en el cas del ferro es va trobar una associació estadísticament significativa. En concret, les dades van revelar que un increment de 100 ng/m3 de l'exposició al ferro present en l'aire està associada amb un descens d'1,25 punts en la motricitat fina. No es van trobar associacions significatives dels components de la contaminació causada pel trànsit motoritzat amb la funció cognitiva ni amb l'habilitat motriu gruixuda.

"Encara que un descens mitjà de l'1,25% pugui semblar poc rellevant des d'una perspectiva individual, sí que ho és des d'un punt de vista poblacional, ja que amaga un augment del nombre de persones l'habilitat motriu fina de les quals se situarà per sota de la mitjana", afirma Gosia Lubczynska, primera autora de l'estudi.

Aquest treball és la continuació d'un altre estudi publicat en 2014 que va concloure que l'exposició prenatal a NO2 i a partícules en suspensió estava associada amb un retard psicomotor en la infància.

"Aquest és el primer estudi que se centra en l'exposició a la composició elemental de les partícules PM2,5 en el naixement i la funció neuropsicològica en la infància primerenca, per la qual cosa serà necessari realitzar estudis posteriors per confirmar els resultats", exposa Mònica Guxens, investigadora de ISGlobal que ha coordinat la recerca.

Referència

Lubczyńska MJ, Sunyer J, Tiemeier H, et al. Exposure to elemental composition of outdoor PM2.5 at birth and cognitive and psychomotor function in childhood in four European birth cohorts. Environ Int. 2017 Oct 5. pii: S0160-4120(17)30866-8. doi: 10.1016/j.envint.2017.09.015. [Epub ahead of print]