Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'exposició a la contaminació atmosfèrica a llarg termini podria augmentar les probabilitats de depressió

Un estudi realitzat a Barcelona troba una associació entre exposició a llarg termini a contaminants procedents del trànsit i antecedents depressius

28.09.2017

A les nombroses conseqüències que la contaminació atmosfèrica té sobre la salut podria unir-se una probabilitat més gran de contreure depressió quan l'exposició és perllongada en el temps. Així es desprèn d'un estudi publicat a International Journal of Hygiene and Environmental Health i liderat per un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”.

L'objectiu principal de l'equip científic era establir possibles associacions entre l'exposició a llarg termini a la contaminació de l'aire i antecedents per depressió i ansietat. Per a això, van creuar les dades de concentració de diferents contaminants de l'aire a Barcelona amb els recollits a entrevistes realitzades a prop d'un miler de residents a la ciutat d'entre 45 i 74 anys. Es tracta d'un grup de voluntaris que pertanyen a la cohort ALFA, que participa a diversos estudis de la Fundació Pasqual Maragall relacionats amb l'Alzheimer.

Els resultats mostren una associació significativa entre l'exposició a llarg termini a contaminació atmosfèrica (NOx, NO2, PM2.5 i PM10) i antecedents de depressió i ús d'antidepressius. Encara que no es va observar una associació estadísticament significativa amb antecedents d'ansietat, sí que es va detectar que a més concentracions de contaminants atmosfèrics a llarg termini, més probabilitat de consumir ansiolítics, concretament benzodiazepines.

“Tot i que encara no existeix consens a la literatura científica sobre la possible relació entre exposició a la contaminació atmosfèrica i depressió, els resultats del nostre estudi estan en la línia d'altres recerques que van trobar associacions similars”, exposa Cristina Vert, investigadora d’ISGlobal i primera autora del treball.

“Els resultats obtinguts són un indici més sobre les conseqüències que la contaminació atmosfèrica podria estar tenint sobre la salut mental de la població”, indica Mireia Gascon, investigadora d’ISGlobal i coautora de l'estudi. No obstant això, afegeix, “serà necessari realitzar noves recerques amb poblacions d'estudi més àmplies i representatives i amb un disseny longitudinal per confirmar les nostres conclusions”.

Referència

Vert C, Sánchez-Benavides G, Martínez D, et al., Effect of long-term exposure to air pollution on anxiety and depression in adults: A cross-sectional study. Int J Hyg Environ Health. 2017 Aug;220(6):1074-1080. doi: 10.1016/j.ijheh.2017.06.009. Epub 2017 Jul 3.