Anàlisi i Desenvolupament Global, Planificació urbana, medi ambient i salut

La Diputació de Barcelona i ISGlobal impulsaran polítiques de creació d'espais urbans saludables

Ambdues entitats han subscrit un conveni de col·laboració que també contempla una contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

20.08.2018

La Diputació de Barcelona i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han signat un conveni marc de col·laboració amb l'objectiu de portar a terme la translació del coneixement científic a polítiques públiques centrades en la creació d'entorns urbans, així com a contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'acord va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació amb data de 10 de maig de 2018.

“Un dels pilars de l'activitat de ISGlobal és la translació del coneixement generat a través de la recerca científica en polítiques públiques i, eventualment, en solucions de les quals es pugui beneficiar tota la ciutadania. En aquest sentit, comptar amb un aliat com la Diputació de Barcelona, que a més mostra una preocupació especial per la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell local, és un gran pas endavant per a la nostra institució”, afirma Antoni Plasència, director general d’ISGlobal.

Una vegada identificats els objectius comuns, l'acord entre les dues institucions permetrà establir col·laboracions encaminades fomentar la traducció del coneixement científic en accions polítiques a nivell local o a difondre entre els professionals de l'administració local les evidències científiques actuals sobre entorn urbà i salut, amb atenció especial a qüestions com la contaminació atmosfèrica i acústica, l'activitat física, l'exposició als espais verds i la temperatura.

El conveni marc també contempla la possibilitat de desenvolupar eines que permetin incorporar la perspectiva de salut en els processos de disseny o gestió d'entorns urbans o de dissenyar metodologies que permetin realitzar avaluacions de l'impacte en salut de determinades mesures o intervencions.

Entre les possibles activitats a desenvolupar conjuntament figura la formació de professionals de les administracions locals en qüestions fonamentals de salut en l'entorn urbà.

Finalment, ambdues institucions es comprometen a desenvolupar de manera conjunta polítiques i projectes de cooperació internacional que suposin una contribució a la consecució dels ODS vinculats a la salut als països en desenvolupament.