La comunitat de la salut global perd a un dels seus líders contra la malària

Alan Magill, director del Programa de Malària de la Fundació Bill & Melinda Gates, tenia com a objectiu "aconseguir un món lliure de malària"

21.09.2015
La comunitat d'ISGlobal lamenta profundament la defunció d'Alan Magill, director del Programa de Malària de la Fundació Bill & Melinda Gates (BMGF) i, sobretot, gran amic i company en l'esforç comú d'eradicar la malària del món.
Després d'una brillant carrera com a metge militar i investigador especialitzat en el desenvolupament de nous medicaments, Magill es va unir a la BMGF fa tres anys per realitzar un treball que ell mateix definia en cinc paraules: "un món lliure de malària", convertint-se en molt poc temps en un líder indiscutible en el difícil art de sumar voluntats cap a l'objectiu de l'eradicació.
Els qui treballem prop d'ell recordarem la seva agudesa a l'hora d'identificar els veritables reptes per a l'eradicació de la malària i definir estratègies clares per aconseguir-la. Sense negar mai les dificultats i de la mà del major rigor des del punt de vista tècnic, Magill va ser capaç al mateix temps de transmetre un enorme optimisme entre els seus interlocutors, que anaven des dels treballadors de remotíssims centres de salut als països endèmics, fins als científics de major nivell, parlamentaris de diferents països, organismes finançadors o responsables de la indústria química i farmacèutica.
En ISGlobal el recordarem especialment pel seu suport als nostres projectes més importants relacionats amb l'eliminació de la malària, incloent, entre molts uns altres, el Programa per a l'Eliminació de la Malària en el sud de Moçambic (en associació amb l'Obra Social "la Caixa"), l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA), i el curs La Ciència de l'Eradicació: Malària, organitzat juntament amb la Universitat d'Harvard i l'Institut Suís de Medicina Tropical i Salut Pública, del que Magill va ser un professor habitual.
Convençut com estava que treballar per la salut global era no només un imperatiu moral sinó un element clau per a la seguretat internacional, durant la seva carrera Magill es va involucrar també en el combat d'altres malalties parasitàries, a més de la grip i, més recentment, l'ebola. Va ser a més president de l'Associació Americana d'Higiene i Medicina Tropical.
Un dels majors llegats d'Alan Magill és el seu convenciment que l'eradicació de la malària només s'aconseguirà amb el treball concertat de múltiples actors. Des d'ISGlobal buscarem honrar la seva memòria sumant els nostres millors esforços en aquesta direcció.