Publicador de continguts

Recerca, Resistència antimicrobiana

La carn crua pot contenir bacteris sovint relacionats amb infeccions hospitalàries

Un estudi realitzat amb mostres de carn provinent de mercats peruans evidencia el fet que molts microbis que infecten humans poden transmetre's a través d'aliments contaminats

05.07.2019
Foto: Natalie Ng / Unsplash

Els bacteris del complex ACB d’Acinetobacter, que normalment s'adquireixen en un context hospitalari, poden també trobar-se en carn de bestiar, segons un estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per ”la Caixa”, i realitzat amb mostres de carn provinents de mercats de Lima, el Perú. Encara que els bacteris aïllats eren susceptibles a la majoria d'antibiòtics, aquests resultats suggereixen que la carn crua pot representar un reservori per a aquests patògens.

Entre els bacteris del gènere Acinetobacter, els que pertanyen al complex ACB (Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii) s'han convertit en una amenaça important als hospitals, per la capacitat d’adquirir resistència a múltiples antibiòtics i desinfectants, i sobreviure en condicions hospitalàries. No obstant això, també s'han trobat espècies patogèniques d’Acinetobacter en aliments i animals de consum humà, de manera que podrien esdevenir un reservori i una font d'infecció per a humans. 

Per a aquest estudi, es van analitzar bacteris recuperats de 138 mostres de carn bovina, porcina o aviària, triades a l'atzar en sis mercats tradicionals de Lima, el Perú. L'equip investigador va obtenir 12 soques d’Acinetobacter en cinc mostres bovines diferents, venudes en dos mercats independents. Totes menys una pertanyien al complex ACB: 9 eren Acinetobacter pittii, 1 A. baumannii i 1 A. dijskhoorniae, una espècie recentment descrita pel mateix grup d’ISGlobal. De fet, és la primera vegada que s'identifica aquesta espècie tant en mostres de carn com al Perú.

“La troballa de bacteris del grup ACB en carn és preocupant, ja que aquestes espècies es troben normalment en un context clínic”, explica Ignasi Roca, investigador d’ISGlobal i coordinador de l'estudi. “Encara que tots els bacteris aïllats eren susceptibles als principals antibiòtics usats en la clínica i tenien una prevalença baixa, aquests resultats suggereixen que la carn crua pot representar un reservori per a la transmissió d’Acinetobacter a humans”, afegeix l'investigador.   

Els resultats també subratllen el fet que molts microbis que infecten humans es poden transmetre mitjançant aliments contaminats. D'aquí la importància d'establir col·laboracions interdisciplinàries entre la salut humana, la salut animal i l'ambient, una estratègia anomenada “One Health”. 

Referència

Marí-Almirall M, Cosgaya C, Pons MJ, et al. Pathogenic Acinetobacter species including the novel Acinetobacter dijkshoorniae recovered from market meat in Peru. Int J Food Microbiol. 2019 Jun 13;305:108248. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.108248.