Publicador de continguts

Recerca

ISGlobal s'adhereix al “Manifest per la Ciència – COVID-19” de les principals associacions científiques d'Espanya

El text subratlla el paper essencial de la ciència en la crisi i enumera els instruments i recursos necessaris per a sortir-ne

16.04.2020
Laboratori ISglobal

La situació d'emergència causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha posat de manifest que la ciència no només és una eina important per a la societat: és imprescindible. Per això, i en el context polític en el qual es troba el país, quatre organitzacions científiques, mèdiques i universitàries han publicat aquesta setmana un comunicat en el què reclamen a les autoritats governamentals els recursos necessaris per a desenvolupar les activitats de recerca pertinents.

Les associacions signants són la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), la Federació d'Associacions Científiques Mèdiques Espanyoles (FACME), la Crue Universitats Espanyoles i l'Aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa). ISGlobal, membre de SOMMa i entitat dedicada a lluitar per la salut global de la població, se suma al manifest, replicat íntegrament en les línies següents.

Comunicat sobre la comesa de la ciència en la resolució de la crisi generada per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2

La pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia COVID-19, ha posat de manifest, com pocs cops abans, el paper rellevant de la ciència, juntament amb el sistema de salut, en l'obtenció i interpretació de dades i a proposar estratègies per a la resolució de la crisi. Tot això lloc a la disposició de les autoritats en el mínim temps i amb la màxima fiabilitat possible.

En la gestió de la crisi generada per l'epidèmia s'ha percebut en diverses ocasions, especialment a l'inici de la propagació, certa tensió entre la informació aportada i interpretada pels científics experts i les decisions polítiques preses a continuació per les autoritats. Aquesta falta de sintonia pot haver perjudicat la idoneïtat de les mesures adoptades, en no estar prou recolzades en les evidències disponibles.

Els obstacles detectats en el flux d'informació entre científics i autoritats han posat de manifest la dificultat que comporta haver de proporcionar evidència científica a qui la requereix i en el moment precís, quan les xarxes i mecanismes d'assessorament o bé no existien, o no s'havien desenvolupat degudament.

A més de l'assessorament i la informació, la ciència té altres comeses essencials davant l'actual pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2: l'obtenció de mètodes de diagnòstic més ràpids, fiables i econòmics; el desenvolupament de vacunes, i la generació i validació de noves teràpies, entre altres. Aquestes comeses requeriran l'esforç coordinat de tot el sistema científic i tecnològic perquè puguin realitzar-se amb la rapidesa i l'eficàcia necessàries.

Per tot això, i sense renunciar a una pròxima anàlisi més assossegat i en profunditat, les entitats signants considerem imprescindible garantir els recursos i instruments suficients perquè la ciència pugui exercir amb la solvència necessària les comeses citades en la resolució de l'epidèmia actual. Això permetrà afrontar les possibles crisis futures amb els danys mínims al teixit social i econòmic del país, que són béns primordials a preservar.

Quant als instruments, és inajornable:

- Activar un sistema d'informació adequat i dimensionat a les noves expectatives de flexibilitat i immediatesa que demanda la informació científica,

- desplegar una xarxa d'assessorament científic als poders executiu, legislatiu i judicial, transparent i independent, que hauria d'estar cobrint la totalitat dels nivells de l'Administració,

- dotar a l'Agència Estatal de l'autonomia necessària per a gestionar els recursos destinats a la Ciència amb un pressupost pluriennal,

- que l'Agència disposi de la suficient capacitat per a retenir i orientar el talent existent cap a les noves necessitats derivades de la nova configuració social i econòmica després de l'actual crisi.

Els recursos han de concretar-se en:

- Un augment regular i sostingut del finançament de la ciència,

- la presa de les mesures necessàries per a incrementar el nombre d'especialistes en totes aquelles disciplines científiques, socials i de salut que es requeriran per a afrontar crisis sanitàries de gran envergadura,

- la màxima atenció al sistema de salut, que haurà de rebre prioritàriament els fons necessaris i adquirir la dimensió que li permeti disposar de tot el necessari per a resoldre l'actual situació excepcional i qualsevol crisi sanitària esdevenidora.

Les entitats signants insistim en l'aplicació de les demandes recollides en el “Manifest per la Ciència” com unes exigències de mínims assumibles, si se'ls dona compliment amb la màxima urgència.

Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE)

Federació d'Associacions Científiques Mèdiques Espanyoles (FACME)

Crue Universitats Espanyoles

Aliança de Centres Sever Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa)